W jubileuszowym turnieju dla klas policyjnych, organizowanym od dekady w Szkole Policji w Pile, zwyciężył Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku. To jego trzecie zwycięstwo w tych zawodach.

+

Bariery są w nas Od września do końca listopada br. w garnizonie podlaskim trwał cykl warsztatów poświęconych komunikacji z osobami niepełnosprawnymi.

+

W logo Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach znajduje się czerwone serce przepasane granatową wstęgą z napisem „Policja”. To prosty i wymowny znak, że ci, którzy przeżyli stratę najbliższych, nie są osamotnieni. W drugi wrześniowy weekend br. policyjna fundacja świętowała swoje dwudziestolecie.

+

Sekretariat Generalny ONZ w Nowym Jorku zatrudnia ok. 15 tys. osób – jedną z nich przez cztery lata był mł. insp. Marcin Wydra.

+

Dwa owczarki belgijskie malinois służą w Biurze Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. To psy do realizacji działań bojowych, szkolone m.in. we Francji.

+

Kiedyś dzieci straszono czarną wołgą – teraz bywa, że straszy się… policjantem.

+

Program Władysława Stasiaka „Razem bezpieczniej” – przyczynek do dyskusji o roli prewencji w zapewnieniu bezpieczeństwa – to tytuł konferencji, która odbyła się 30 września br. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.

+

Na forach internetowych (m.in. http://www.forum.narkotyki.pl/, http://polemi.co.uk/) można znaleźć wstrząsające relacje osób, które opowiedziały, jak się czuły po zażyciu dopalaczy. Te relacje działają na wyobraźnię o wiele mocniej niż wszystkie opisy i pogadanki o szkodliwości działania tej substancji. Przytaczamy kilka z nich.

+

Przejście techników pod nadzór pionu kryminalistyki, ujednolicenie procedur badawczych oraz czasu wykonywania ekspertyz, regionalizacja i specjalizacja badań, znaczny wzrost efektywności pracy i – co za tym idzie – skrócenie czasu oczekiwania na ekspertyzy, a także czasu szkoleń, powołanie biegłych i specjalistów.

+

Połajewo ma nieco ponad 2,5 tys. mieszkańców, leży między Poznaniem a Piłą i są w nim dwa kościoły – katolicki i ewangelicki. Ten drugi kupił miejscowy policjant.

+

To jedyne uzdrowisko na Mazowszu – ale znane raczej z tego, że mieszkają tu osoby z pierwszych stron gazet. Dopiero od grudnia 2007 r. ma nową siedzibę komisariatu: wcześniej miejscem pracy policjantów była stara, rozpadająca się willa, których Konstancin Jeziorna ma akurat pod dostatkiem.

+

Motywów decyzji wstąpienia do Policji jest tyle, ilu chętnych – a czym kierują się kandydaci na policjantów i policjantki, których mężowie i ojcowie zginęli na służbie?

+

Dlatego ma dwie okładki, w tym jubileuszową, i zwiększony nakład wersji papierowej. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy dla naszych czytelników dwa konkursy: test wiedzy i konkurs literacki. Zapraszamy do udziału w obu. Do zdobycia książki i miejsce na naszych łamach.

+

Umundurowanego policjanta można nagrywać, fotografować, filmować i nie trzeba do tego żadnej zgody. A gdyby regułą było, że to policjanci rejestrują obraz i dźwięk podczas interwencji? Co na to zainteresowani? Zdania są podzielone.

+

W 2011 r. wszczęto 5719 postępowań w związku z par. 1–3 art. 226 k.k., czyli znieważeniem funkcjonariusza na służbie. Dla porównania do końca września 2012 r. tych postępowań z samego tylko par. 1 art. 226 k.k. było 4316 – na 9927 przestępstw stwierdzonych z tego paragrafu.

+

Najczęściej do obrażeń kręgosłupa dochodzi w sytuacjach wypadków komunikacyjnych, skoków na główkę do płytkiej wody, upadków z wysokości i w czasie eksplozji. Od sprawnego i fachowego postępowania osoby udzielającej pomocy zależy zdrowie poszkodowanego oraz uchronienie go przed ewentualnymi powikłaniami lub kalectwem.

+