Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

45 LAT BOA

Aktualny numer

 • Tylko służba
  Błękitno skrzydły na emeryturze
  Na emeryturze, ale bardzo aktywnej. Po rozstaniu z policyjnym mundurem nie zaprzestał latania. Jak sam podkreśla – pilot to bardziej pasja niż zawód. Za sterami śmigłowców spędził czterdzieści lat, teraz jego doświadczenie wykorzystywane jest w Tatrach, gdzie lata ratowniczym „Sokołem” w bar-wach TOPR-u.
 • Kraj
  Byśmy pamiętali…
  Wszystko zaczęło się w 2015 roku, gdy do siedziby KPP w Ciechanowie przyszedł Bohdan Żukow-ski, syn przedwojennego komendanta miejscowego posterunku. Pan Bohdan, dziś już nieżyjący, czuł, że jego dni się wypełniają, i chciał podzielić się swoją wiedzą na temat przedwojennej policji oraz swojego ojca, starszego przodownika Stefana Żukowskiego, który do września 1939 roku kie-rował Posterunkiem Miejskim Policji Państwowej w Ciechanowie.
 • Tylko służba
  Policjant z powołania
  Gdy inni liczą, ile lat im pozostało do zasłużonej policyjnej emerytury, asp. szt. Michał Strzałkowski najchętniej pozostałby w służbie na zawsze. Jego przygoda z mundurem trwała 50 lat. Był funkcjonariuszem z najdłuższym stażem w strukturach Policji. Kiedyś trzeba było ją zakończyć.
 • Tylko służba
  Uratowali życie
  Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przepro-wadzili od połowy maja do połowy czerwca tego roku.
 • Prawo
  Zajęcie zarobkowe poza służbą cz. 3
  Zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 ustawy o Policji policjant nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody przełożonego ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Policji.
 • Tylko służba
  Rowerowa rajza – hanysy naparzają
  Damian służy w OPP w Katowicach, Mateusz w SPPP w Częstochowie. Damian wraz z przyjaciółmi zorganizował rowerową wyprawę, która miała cel charytatywny – pomoc dla Mateusza.

Archiwum