Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Jesteśmy NEGO

Aktualny numer

 • Prawo
  Przeniesienie do innej jednostki organizacyjnej Policji
  Jednym z aspektów stosunku służbowego policjantów jest dyspozycyjność, która wyraża się nie tylko gotowością do wykonywania poleceń służbowych (rozkazów), ale także możliwością dokonywania zmian elementów tego stosunku. Sądy administracyjne podkreślały, iż stosunek służbowy nie jest zwykłą pracą najemną, ale stosunkiem administracyjnym łączącym państwo z policjantem. Najistotniejszym zaś przejawem tej szczególnej więzi jest uprawnienie przełożonego do jednostronnego kształtowania warunków służby
 • Technika i sprzęt
  Jastrząb wylądował w Szczecinie
  Wszędobylskie drony mogą wzbić się w powietrze z każdego miejsca i latać niemalże niewidzialne dla ludzi na dole. Piloci tych małych bezzałogowych statków powietrznych korzystają przeważnie z kamery nagrywającej obiekty z lotu ptaka. Jednak gdy operatora poniesie fantazja i poprowadzi swojego bezzałogowca w przestrzeń, gdzie nie wolno latać, może zostać schwytany przez policyjnego jastrzębia, czyli system antydronowy HAWK.
 • Doskonalenie zawodowe
  Lekcja dziennikarskiej pokory
  Najpierw słyszysz wycie syren i komunikat „incoming, incoming”. Trzeba biegiem założyć kamizelkę kuloodporną, hełm i jak najszybciej znaleźć się w najbliższym schronie. Jest środek nocy.
 • Kraj
  Po pierwsze człowiek
  Z okazji jubileuszu 30-lecia funkcjonowania negocjacji policyjnych w siedzibie Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej w Warszawie Główny Sztab Policji KGP zorganizował 3 listopada br. konferencję „Negocjacje policyjne jako sposób rozwiązywania sytuacji kryzysowych”. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i spotkań pokoleń ludzi, którzy tworzyli system negocjacji w Polsce, z tymi, którzy dziś stają twarzą w twarz z osobami zamierzającymi zrobić krzywdę sobie lub innym.
 • Sport
  Ławka i trójbój to nie wszystko
  Rozmowa z nadkom. Stanisławem Gąsienicą-Samkiem, zastępcą naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu KPP w Nowym Targu, kierownikiem Reprezentacji Polskiej Policji w Sportach Siłowych
 • Tylko służba
  Analiza kryminalna w PG
  Analiza kryminalna to jeden z kluczowych procesów w realizacji podstawowych zadań Policji. Wsparcie tego procesu, szczególnie w kontekście przestępstw gospodarczych, przez opracowanie specjalizowanego oprogramowania komputerowego jest celem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Archiwum