Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego InSec 2017 z punktu widzenia przedstawicieli służb mundurowych i przemysłu była cenną inicjatywą, pozwalającą zarówno na nawiązanie kontaktów, jak również prezentację swoich wyrobów i pomysłów. To ważne, bo przyznane w ramach ustawy modernizacyjnej wielomiliardowe kwoty pozwolą na zakupy najnowocześniejszego sprzętu i rozwiązań teleinformatycznych dla wszystkich służb resortu spraw wewnętrznych.

+

Na świecie co 35 sekund, a w Polsce co godzinę, ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę lub inny nowotwór krwi. Wśród tych osób są też policjanci lub ich bliscy.

+

Pełnomocnicy do spraw ochrony praw człowieka działają w Policji od 12 lat, krzewiąc idee równości, równouprawnienia i poszanowania praw człowieka. Pod koniec października w Wólce Milanowskiej koło Nowej Słupi, podczas specjalnie zorganizowanego spotkania, mówili o tym, że adresatami praw człowieka są również policjanci.

+