Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Kom. PP Stanisława Paleolog patronką szkoły

Stanisława Paleolog to prawdziwa legenda. Jej wybór na patronkę lubelskiej szkoły jest tym bardziej uzasadniony, że jej służba ojczyźnie i polskiemu społeczeństwu nie ograniczała się tylko do granatowego munduru.

Powstała 82 lata temu Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie oraz utworzone w 1991 r. XVIII Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, do ubiegłego roku funkcjonowały bez patrona. Wszystko zmieniało się za sprawą samych uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników administracji, którzy wybrali godnego patrona.

Stanisława Filipina Paleolog pochodziła z okolic Lwowa. Miała 22 lata, gdy wybuchła I wojna światowa. Została sanitariuszką, a później łączniczką Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę ruszyła do walki z przestępczością, współtworząc we Lwowie uzbrojoną Milicję Obywatelską Kobiet. W stopniu porucznika WP walczyła w czasie wojny z bolszewikami. Policjantką została w 1925 roku, od razu – z uwagi na wojskowe doświadczenie – zostając dowódcą liczącej 25 policjantek warszawskiej Brygady Sanitarno-Obyczajowej. Po kilku latach stała się niekwestionowanym ekspertem w dziedzinie zwalczania handlu żywym towarem, prostytucji i przestępczości nieletnich – jej wystąpienia na międzynarodowych sympozjach sprawiły, że o polskich policjantkach zrobiło się głośno na świecie. Ich sukcesami interesował się nawet słynny Scotland Yard.

Jako pierwsza w Polsce kobieta zdobyła stopień oficerski PP. We wrześniu 1939 r. wraz z podkomendnymi włączyła się do walki w obronie ojczyzny. Po kapitulacji działała w konspiracji, walczyła też w Powstaniu Warszawskim. Przeżyła. Jednak po wojnie – poszukiwana przez UB – musiała uciekać z kraju. Zmarła w Anglii, w 1968 roku.

Główne uroczystości związane z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej Filipinie Paleolog oraz nadaniem sztandarów – Szkole Podstawowej nr 11 i XVIII Liceum Ogólnokształcącemu odbyły się 17 października br. Wziął w nich udział także krewny patronki, Jerzy Paleolog.

Ponieważ po raz pierwszy w Polsce szkoła otrzymała imię słynnej policjantki, w uroczystościach wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele Policji: nadinsp. Paweł Dobrodziej, komendant wojewódzki Policji w Lublinie, mł. insp. Sławomir Litwin, dyrektor Gabinetu KGP oraz komendant miejski Policji w Lublinie insp. Dariusz Dudzik.

Mł. insp. Sławomir Litwin przeczytał list komendanta głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka adresowany do uczniów i nauczycieli szkoły. Podkreślił, że to ogromny zaszczyt dla dzieci i młodzieży móc szczycić się takim patronem, ale jednocześnie wielkie wyzwanie i odpowiedzialność – zmusza bowiem do szczególnej dbałości o wizerunek szkoły i prezentowania zachowań przyczyniających się do dobrego imienia jej uczniów. Wybór patronki doskonale koresponduje z kilkuletnią już tradycją szkoły związaną z funkcjonowaniem w liceum klas mundurowych, m.in. o profilu policyjnym.

Dyrektor Gabinetu KGP wręczył też na ręce dyrektora Cezarego Furtaka trzyletnią prenumeratę miesięcznika „Policja 997”, przyznaną przez Komendanta Głównego Policji. Jako zespół redakcyjny mamy nadzieję, że lektura publikowanych w naszym czasopiśmie artykułów pomoże uczniom ZSO nr 2 w Lublinie w podjęciu decyzji o związaniu swojego życia z niebieskim mundurem i zasileniu w przyszłości szeregów Policji. 

PM / R.L.R.

zdj. KWP w Lublinie