Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Życzenia świąteczne

Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mariusz Błaszczak

Już za kilka dni, wspólnie z naszymi bliskimi, zasiądziemy do wigilijnego stołu. Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy radosnych Świąt Bożego Narodzenia, podczas których po raz kolejny przeżywać będziemy moment przyjścia na Świat naszego Zbawiciela. Dla wszystkich chrześcijan będzie to wyjątkowy czas oczekiwania i gotowości na przyjęcie Syna Bożego.

Wigilijna Wieczerza odbywająca się w cieple domowego ogniska sprawia, że podczas tych Świąt zanikają spory toczone między ludźmi, a w sercach gości pokój i pojednanie. Życzę, aby także w Państwa rodzinach ten czas stał się wyjątkową okazją do wspólnej radości z przyjścia na Świat Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że wyjątkowe dni Bożego Narodzenia przyniosą ogrom ludzkiej życzliwości, a tradycyjne łamanie się opłatkiem, symbolem pojednania, będzie okazją do przebaczenia bliźnim.

Zbliżające się dni będą czasem zwiększonej liczby wyjazdów i powrotów w rodzinne strony. Policja, jak co roku, będzie dbała, aby te świąteczne podróże przebiegły w sposób bezpieczny. W tym roku część z Państwa spędzi Boże Narodzenie zapewniając porządek publiczny i czuwając nad życiem i zdrowiem innych. Dziękuję Państwu za to poświęcenie. To dzięki Waszej ofiarnej służbie rodziny, które nie widziały się od miesięcy, będą mogły wspólnie przeżywać ten wyjątkowy okres. Mam nadzieję, że wszyscy Policjanci w czasie wolnym od służby znajdą możliwość spędzenia tych wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

Mam nadzieję, że dobro płynące z przyjścia na Świat Syna Bożego będzie źródłem wszelkiej pomyślności i szczęścia. Życzę, aby Boże Narodzenie spędzone w gronie najbliższych dało Państwu siłę do zmagania się z codziennymi wyzwaniami. Niech zbliżający się rok 2018 będzie czasem pokoju i pozwoli na realizację wszelkich zamierzeń.

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
Funkcjonariusze i Pracownicy Policji!

Zbliżają się kolejne Święta Bożego Narodzenia i mija drugi pełny rok kalendarzowy naszej wspólnej pracy. Rok 2017 nie był z wielu względów czasem łatwym. Pokonaliśmy jednak wszelkie trudności i sprostaliśmy najważniejszym wyzwaniom, zapewniając bezpieczeństwo państwu i obywatelom. Tak jak w 2016 roku Światowe Dni Młodzieży i Szczyt NATO, tak w tym roku Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, spotkanie przywódców państw Trójmorza, konferencja UNESCO, wizyta prezydenta USA, liczne manifestacje i zgromadzenia przebiegały w sposób bezpieczny i bez zakłóceń.

Bezpieczeństwo towarzyszy również codziennemu życiu Polaków. Z badań opinii publicznej wynika, że 89 % obywateli uważa Polskę  za kraj bezpieczny, a 95 % społeczeństwa czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Uzasadniają to policyjne statystyki. W ciągu ostatnich dwóch lat spada liczba przestępstw, a wzrasta ich wykrywalność.

Realizowany program modernizacji stwarza lepsze warunki dla Waszej pracy i służby. Przywracamy Policję obywatelom. Służą temu reaktywowane posterunki, większa rola dzielnicowych, liczniejsze patrole w miejscach niebezpiecznych czy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zdecydowane działania Policji przeciwko przestępczości gospodarczej i kryminalnej powodują, że nawet najlepiej zorganizowani przestępcy nie są bezkarni.

Aby polska Policja cieszyła się trwałym i wzrastającym zaufaniem Polaków, musimy jeszcze bardziej umocnić etos policyjnej służby. W celu zapewnienia większej transparentności działań funkcjonariuszy postanowiliśmy wyposażyć ich w kamery na mundurach, które będą rejestrowały przebieg ich czynności służbowych.  Umożliwi to obiektywną ocenę kontrowersyjnych zdarzeń podczas policyjnych interwencji. Każdy policjant musi postępować zgodnie z prawem i w granicach prawa, ale nie może unikać zdecydowanych działań, kiedy występuje uzasadniona potrzeba. 

Serdecznie życzę wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom i pracownikom Policji oraz Waszym rodzinom odpoczynku z poczuciem satysfakcji z wypełnianej misji wobec Polski i Polaków. Tym, którzy w świątecznym czasie będą pełnić służbę, niech towarzyszy nasza szczególna wdzięczność, bo przecież pragniemy, aby święta były nie tylko piękne, ale również bezpieczne i spokojne. Ufam, że chwile wytchnienia i refleksji związane z powrotem do źródeł wiary i nadziei, do których odwołuje nas Boże Narodzenie, umocnią we wszystkich przekonanie o wielkiej wartości służby na rzecz bezpieczeństwa.

Życzę, aby 2018 rok był czasem utrwalania wizerunku Policji jako sprawnej i profesjonalnej formacji, zawsze gotowej nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Niech spełnia się społeczne oczekiwanie, aby Policja była jeszcze bliżej ludzi i dla nich służyła.

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Czytelnicy, Policjantki, Policjanci i Pracownicy Policji!

Niebawem zacznie się rok, w którym minie sto lat od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Jesteśmy dziś krajem wolnym i niepodległym nie tylko dlatego, że nasi przodkowie przelewali krew za wolność ojczyzny, ale także dzięki ofiarnej służbie tych, którzy w czasie pokoju stoją na straży bezpieczeństwa kraju. A więc także dzięki Wam – policjantkom, policjantom i pracownikom Policji. Dziękuję Wam za to z całego serca, podobnie jak i miliony naszych rodaków, obdarzających Policję ogromnym zaufaniem.

Mijający rok obfitował w wiele wyzwań, także tych niespodziewanych i niezaplanowanych, jak chociażby przejście przez kraj gwałtownych wichur, które spowodowały wiele szkód i naraziły zdrowie oraz życie wielu ludzi. Stanęliście wówczas na wysokości zadania, ofiarnie niosąc pomoc wszędzie tam, gdzie była ona potrzebna. Niezwykle sprawnie przebiegły także operacje zabezpieczenia międzynarodowych imprez i wydarzeń, które odbywały się w Polsce przez cały rok. Zaczęło się już zimą od Pucharu Świata w Skokach Narciarskich i operacji „Skocznia 2017”. Na trybunach zgromadziło się wtedy przeszło 25 tysięcy widzów z całego świata, a jednak przebieg imprezy był spokojny i bezpieczny. Podobnie było podczas wizyt prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Donalda Trumpa i księcia Williama oraz księżnej Kate, Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej do lat 21, choć tu liczba uczestników wielokrotnie przekraczała tę z Zakopanego, a wizyty zagranicznych głów państw niosły zwiększone ryzyko i zagrożenie.

Wszystkie te wydarzenia miały spokojny przebieg, co w dużej mierze jest zasługą ciężkiej, choć często niewidocznej służby i pracy tysięcy funkcjonariuszy i pracowników Policji. Szczególnie chcę Wam podziękować za wyjątkowy dar serca – krew. W ramach tegorocznej akcji „SpoKREWnieni służbą” zebrano jej ponad 3 tysiące litrów – dzięki Wam uratowano na pewno niejedno życie.

Sensem naszej pracy jest codzienna służba dla drugiego człowieka, spieszenie z pomocą niezależnie od przeszkód i niebezpieczeństw, często kosztem czasu, który powinien zostać poświęcony rodzinie. Dziękuję więc również Waszym najbliższym za wyrozumiałość i wsparcie, których Wam udzielają.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć Wam dużo radości w gronie najbliższych, spełnienia marzeń zawodowych i prywatnych, a tym, którzy w czasie świąt pełnić będą służbę, aby była ona spokojna i bezpieczna.