Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy i Żołnierzy

Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu Grzegorz Orłowski został zwycięzcą klasyfikacji generalnej „IV Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy i Żołnierzy”, organizowanej pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Trzecią rundę ligi rozegrano 23 listopada br. na strzelnicy Komendy Głównej Policji w Warszawie.

W czwartej edycji ligi startowali funkcjonariusze i żołnierze reprezentujący m.in.: ABW, Wojsko Polskie, BOR, Służbę Więzienną, Służbę Ochrony Kolei, Straż Graniczną, Straż Leśną, Straż Marszałkowską i Policję. Pierwszą rundę rozegrano 22 maja na strzelnicy w Warszawie, a jej gospodarzem była KGP. Drugą rundę przeprowadzono 14 września w Ośrodku Szkoleniowym BOR w Raduczu i jej gospodarzem było BOR. Gospodarzem zawodów strzeleckich 23 listopada zorganizowanych na strzelnicy KGP o Puchar Komendanta Głównego Straży Granicznej była KG SG.

Trzecią rundę ligi wśród kobiet wygrała Katarzyna Dudzik, przed Dorotą Dyjecińską (BOR II) i Martyną Pietraszek. W kategorii „open” zwyciężył Grzegorz Orłowski (BOR I), przed Adamem Krakowczykiem (KWP I w Katowicach) i Tomaszem Górką (Karpacki OSG). Najlepszą drużyną była ekipa BOR I, przed KWP I w Katowicach i OISW w Katowicach.

Zwyczajem Ligi Strzeleckiej jest dodatkowa konkurencja „Przyjaciół służb”. Dochód z wpisowego od startujących zawodników jest przekazywany na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Tym razem zebrano 2550 złotych i czek na tę kwotę odebrali prezes fundacji Irena Zając oraz przewodniczący Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło.

W klasyfikacji „Przyjaciół służb” wśród kobiet wygrała Alicja Łukasiewicz przed Barbarą Oleksiewicz, a wśród panów Marek Dzierżęga, przed Andrzejem Idzikowskim i Piotrem Wojciechowskim.

IV Ogólnopolską Ligę Strzelecką Funkcjonariuszy i Żołnierzy w klasyfikacji generalnej wśród kobiet wygrała Dorota Dyjecińska (BOR II) przed Katarzyną Dudzik i Ingą Kołodziej (KSP III), a w kategorii „open” pierwszy był – już po raz trzeci! – Grzegorz Orłowski (BOR I). Drugi był Adam Hetman (SP w Katowicach), a trzeci Grzegorz Hyra (OISW w Katowicach).

Puchary, medale oraz dyplomy najlepszym wręczali dyrektor Gabinetu KGP mł. insp. Sławomir Litwin, kierownik ligi Andrzej Kuczyński – koordynator KGP ds. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w Policji, oraz przedstawiciele BOR, KG SG i współorganizatorów, m.in. dyrektor Biura Logistyki KGP insp. Małgorzata Borowik reprezentująca Stołeczną Grupę Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Pozostałymi współorganizatorami zawodów byli: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Komenda Stołeczna Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji i Region Centralne Biuro Śledcze MSP IPA. Organizatorami trzeciej rundy ligi byli: Gabinet KGP, Region CBŚ MSP IPA oraz Stołeczna Grupa Wojewódzka MSP IPA. IV Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy i Żołnierzy z uwagi na swoją rangę znajdowała się w „Harmonogramie wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, objętych honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji na 2017 rok”.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Andrzej Mitura