Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

AED – Ratuje życie

Temat ratowania życia jest ważny, a właściwie najważniejszy, wracamy więc do niego jeszcze raz, tym razem szerzej przekazując inicjatywę śląskiej policji. Gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, prowadzenie ucisków klatki piersiowej i użycie AED w ciągu 3 do 5 minut od utraty przytomności mogą skutkować przeżywalnością na poziomie 50–70%! Czym właściwie jest AED?

CAŁY GARNIZON ŚLĄSKI MA AED

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) to urządzenie, którego należy użyć w przypadku udzielania pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia – gdy osoba jest nieprzytomna i nie oddycha. Obsługa AED nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Urządzenie, za pomocą komunikatów głosowych, instruuje osobę udzielającą pierwszej pomocy, a dostarczany przez urządzenie impuls elektryczny może przywrócić prawidłowy rytm serca.

8 czerwca 2021 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach nastąpiło przekazanie 32 defibrylatorów wraz z wyposażeniem i oznakowaniem. Urządzenia zostały zamontowane we wszystkich komendach miejskich i powiatowych garnizonu śląskiego. Przekazanie defibrylatorów poprzedzono instruktażem, który dotyczył m.in. postępowania w przypadku użycia AED oraz wyboru i właściwego oznakowania miejsca, w którym defibrylator zostanie zamontowany.

W przypadku gdy na terenie jednostki Policji lub w jej pobliżu dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia – AED będzie dostępne. Urządzenia zostały zamontowane w pobliżu pomieszczeń służby dyżurnej – miejsca obsługi interesantów.

Wyposażając wszystkie komendy miejskie i powiatowe garnizonu śląskiego w urządzenia AED, śląska policja realizuje rekomendacje w zakresie Programu Powszechnego Dostępu do Defibrylacji (Public Access Defibrillation Program). Są to działania mające na celu zwiększenie dostępności AED w miejscach publicznych. Takie rozmieszczenie urządzeń wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa interesantów przebywających na terenie komend, ale również pracowników cywilnych i funkcjonariuszy pełniących w nich służbę. Im większa liczba defibrylatorów w przestrzeni publicznej, tym mniej dramatycznych akcji ratunkowych zakończonych niepowodzeniem.

DOBRA INICJATYWA

Zakup AED to wynik inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Katowicach, Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach oraz współpracy Wydziału Zaopatrzenia i Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Środki na zakup urządzeń zostały pozyskane z Funduszu Prewencyjnego PZU. Warto podkreślić, iż garnizon śląski jako pierwszy w kraju podjął działania zmierzające do wyposażenia wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji w automatyczne defibrylatory zewnętrzne.

Zakup, zamontowanie i oznaczenie urządzeń AED to jednak nie wszystko. Ważna jest wiedza o miejscu dostępu do AED. Drogi Czytelniku, jeśli przebywając na Śląsku, będziesz udzielał pomocy osobie, która jest nieprzytomna i nie oddycha – pamiętaj: AED znajduje się w każdej komendzie miejskiej i powiatowej! AED pomaga ratować życie. Użycie AED jest łatwe. Ratuj życie.

kom. STANISŁAW STACHOWIAK, sierż. szt. GRZEGORZ MECNER

Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach

zdj. autorzy