Prowadzą loty poszukiwawcze i pościgowe. Monitorują sytuację na drogach i podczas imprez masowych. Zapewniają szybki przerzut grup antyterrorystycznych niemal w dowolne miejsce. Trzy tegoroczne fale powodziowe pokazały także, że są niezastąpieni, jeżeli chodzi o ratowanie ludzi w ekstremalnych warunkach klęski żywiołowej.

+

Czy polscy policjanci powinni w czasie zwolnienia lekarskiego dostawać pełne wynagrodzenie, czy też 80 procent wypłaty jak pracownicy? Dyskusja trwa. A liczby mówią za siebie: każdego dnia nieobecnych w służbie jest około sześciu tysięcy policjantów. Oficerowie łącznikowi polskiej Policji sprawdzili, jak sprawa zwolnień lekarskich jest uregulowana w policjach/milicjach innych państw europejskich. Oto, co ustalili.

+

Postęp w naukach medycznych i prowadzonej profilaktyce zdrowotnej, a także wieloletnie doświadczenia dotyczące orzecznictwa o stanie zdrowia funkcjonariuszy i wnioski płynące z analizy tego orzecznictwa spowodowały konieczność zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów.

+

Z tego, że znajomość religii i kultury innych narodów pozwala uniknąć wielu nieporozumień i konfliktów, doskonale zdają sobie sprawę policjanci z garnizonu kujawsko-pomorskiego i żołnierze z Centralnej Grupy Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Na przełomie września i października br. przeszli bowiem szkolenie dotyczące zachowań i obyczajów świata islamu. Zdobytą wiedzę wykorzystują podczas prowadzenia negocjacji zarówno w kraju, jak i za granicą.

+