Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Senatorowie za lepszą ochroną prawną policjantów

Głosami 90 senatorów (przy jednym przeciwnym i jednym wstrzymującym się) senat zaakceptował zmiany w ustawie o Policji dotyczące ochrony prawnej funkcjonariuszy oraz osób nie będących funkcjonariuszami publicznymi, które występują w obronie prawa, reagując na chuligańskie lub inne zachowania przestępcze.

Głosami 90 senatorów (przy jednym przeciwnym i jednym wstrzymującym się) senat zaakceptował zmiany w ustawie o Policji  dotyczące ochrony prawnej funkcjonariuszy oraz osób nie będących funkcjonariuszami publicznymi, które występują w obronie prawa, reagując na chuligańskie lub inne zachowania przestępcze.

Za czynną napaść na funkcjonariusza lub osobę mu pomagającą, która skończyłaby się ciężkim uszkodzeniem ciała – grozić będzie od dwóch do 12 lat więzienia. Dotychczas za takie przestępstwo  kodeks karny przewidywał karę od grzywny do trzech lat więzienia (jeśli było to naruszenie nietykalności cielesnej) lub od roku do 10 lat więzienia - gdy sprawę zakwalifikowano jako czynną napaść na funkcjonariusza.

Za naruszenie nietykalności cielesnej osoby w związku z podjętą przez nią interwencją na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi lub porządku publicznego, grozić będzie kara  do dwóch lat więzienia.

PAP, ES