Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zapraszamy do e-biblioteki

"Pełnienie służby patrolowej", "Dokument jako ślad kryminalistyczny", "Poszukiwanie osób zaginionych" czy "Postępowanie w sprawach nieletnich" - to tylko niektóre tytuły z udostępnionej właśnie e–biblioteki. Publikacje udostępniane są w formacie PDF.

E-biblioteka, która zawiera pozycje wydawane głównie przez szkoły policyjne, wzbogacana będzie systematycznie o kolejne tytuły.

Publikacje dostępne są pod adresem: http://isp.policja.pl/portal/isp/55/eBiblioteka.html?page=0