Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Między kulturami

Z tego, że znajomość religii i kultury innych narodów pozwala uniknąć wielu nieporozumień i konfliktów, doskonale zdają sobie sprawę policjanci z garnizonu kujawsko-pomorskiego i żołnierze z Centralnej Grupy Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Na przełomie września i października br. przeszli bowiem szkolenie dotyczące zachowań i obyczajów świata islamu. Zdobytą wiedzę wykorzystują podczas prowadzenia negocjacji zarówno w kraju, jak i za granicą.

 W 2007 r. płk Witold Klinger, dowódca Centralnej Grupy Działań Psychologicznych w Bydgoszczy, zwrócił się do Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy z prośbą o przeprowadzenie szkolenia z zakresu negocjacji dla żołnierzy wyjeżdżających na misję do Afganistanu.

– Od tego czasu współpraca zacieśniła się – mówi nadkom. Leszek Hołyński, wojewódzki koordynator ds. negocjacji policyjnych województwa kujawsko‑pomorskiego. – W 2008 r. mieliśmy wspólne szkolenie sztabowe, ćwiczyliśmy dowodzenie i negocjacje pod względem zagrożenia terrorystycznego. W maju 2010 r. płk Klinger ponownie poprosił nas o zorganizowanie szkolenia z negocjacji. Słuchaczami byli żołnierze z CGDP i z USArmy.

W Bydgoszczy policyjni negocjatorzy i żołnierze spotkali się już po raz czwarty.

DOKŁADNEJ LICZBY NIE MA

– Polska staje się coraz bardziej popularnym krajem dla imigrantów z różnych części świata – mówi Dorota Parzymies, prezes Fundacji Ocalenie (fundacja zajmuje się integracją uchodźców, imigrantów i repatriantów w Polsce, a jej pracownicy opowiadali w trakcie szkolenia m.in. o kulturze Czeczenów, Gruzinów, Algierczyków). – Dokładnie jednak nie wiadomo, ilu ich u nas przebywa. Główny Urząd Statystyczny, na konferencji organizowanej przez rzecznika praw obywatelskich w maju 2009 r., przedstawił raport, według którego w tym czasie w Polsce było około 200 tys. cudzoziemców – uchodźców, imigrantów zarobkowych, studentów. Zdaniem innych instytucji państwowych, organizacji pozarządowych i samych imigrantów liczba ta jest mocno zaniżona. W mediach i w internecie możemy znaleźć informacje, że w Polsce legalnie przebywa około 570 tys. cudzoziemców, a około 300 tys. nielegalnie.

Najliczniejszą grupę stanowią przybysze z Ukrainy, Białorusi, Wietnamu i Chin. Przyjeżdżają też Ormianie, Gruzini, Marokańczycy, Algierczycy, Tunezyjczycy, Syryjczycy, Egipcjanie oraz Turcy.

(...)

Jest to fragment artykułu. Całość w tradycyjnej, drukowanej wersji miesięcznika „Policja 997”.

Grażyna Bartuszek
g.bartuszek@policja.gov.pl
zdj. Krzysztof Chrzanowski, Sztab Policji KWP w Bydgoszczy