Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Kandydaci poszukiwani

W związku ze zbliżającym się przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP poszukuje sześciu funkcjonariuszy zainteresowanych współpracą międzynarodową Policji. Od kandydatów wymagana jest przede wszystkim znajomość instytucji UE i ich kompetencji oraz bardzo dobry język angielski w mowie i piśmie.

Funkcjonariusze, którzy pozytywnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne, zostaną oddelegowani do Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji BMWP KGP/Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych BMWP KGP (trzy osoby) i do Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP (również trzy osoby: jedna do Zespołu Współpracy Bilateralnej i Szkoleniowej, a dwie do Sekcji Sekretariatu Europejskiego).

Konieczne wymagania:
- funkcjonariusz Policji w służbie stałej (min. 3 lata służby),
- wykształcenie wyższe cywilne,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
- umiejętność obsługi komputera (praca w środowisku Windows, Office) i internetu,
- doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej,
- komunikatywność i umiejętności interpersonalne (praca zespołowa),
- samodzielność oraz umiejętność analitycznego myślenia,
- umiejętność szybkiego podejmowania decyzji (funkcjonowanie w sytuacjach stresowych, pod presją czasu),
- odpowiedzialność i terminowość w realizacji spraw.

Oferty w postaci oświadczeń aplikacyjnych (raportów) skierowanych do komendanta głównego Policji (z pominięciem drogi służbowej) wraz z CV i listem motywacyjnym należy składać w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji KGP do 10 grudnia 2010 r. – w kopertach z dopiskiem „Wzmocnienie kadrowe KGP – Prezydencja 2011 r.”. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w Komendzie Głównej Policji. Termin przeprowadzenia rozmów będzie podany po wstępnej selekcji aplikacji.
Dodatkowych informacji udziela Sekcja Sekretariatu Europejskiego BMWP KGP tel. (22) 601-22-88.

AW