Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe przepisy o szkoleniu podstawowym opublikowane

Policjanci absolwenci takich kierunków jak prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne będą odbywali szkolenie zawodowe podstawowe tylko w zakresie uzupełniającym.

Najważniejszą zmianą w przepisach jest możliwość zawierania przez Komendanta Głównego Policji porozumień ze wyższymi uczelniami, które prowadząc wymienione kierunki studiów będą realizowały część zagadnień z policyjnego szkolenia podstawowego. Absolwent takiej uczelni w ramach szkolenia zawodowego będzie odbywał szkolenie tylko w zakresie uzupełniającym różnice programowe między zrealizowanym przez uczelnie programem a zakresem treści szkolenia podstawowego.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji zostało opublikowane w Dzienniku ustaw nr 209 z 5 listopada 2010 r. Zacznie obowiązywać 14 dni od jego ogłoszenia.
 

Pliki do pobrania