Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Funkcjonariusz na chorobowym

Czy polscy policjanci powinni w czasie zwolnienia lekarskiego dostawać pełne wynagrodzenie, czy też 80 procent wypłaty jak pracownicy? Dyskusja trwa. A liczby mówią za siebie: każdego dnia nieobecnych w służbie jest około sześciu tysięcy policjantów. Oficerowie łącznikowi polskiej Policji sprawdzili, jak sprawa zwolnień lekarskich jest uregulowana w policjach/milicjach innych państw europejskich. Oto, co ustalili.

AUSTRIA

• funkcjonariuszowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim powyżej 182 dni kalendarzowych, wypłacane jest wynagrodzenie w wysokości 80 proc. kwoty wynagrodzenia przysługującej za okres pełnienia służby;
• dodatkowe świadczenia za służbę w ciężkich lub niebezpiecznych warunkach oraz służbę w nadgodzinach redukują obniżkę wynagrodzenia z tytułu zwolnienia lekarskiego. Stąd wynagrodzenie miesięczne, także w przypadku przebywania na zwolnieniu dłużej niż 182 dni, może być wypłacane w całości;
• liczba 182 dni nie dotyczy jednego zwolnienia lekarskiego; jeśli w ciągu 6 miesięcy od powrotu ze zwolnienia lekarskiego ponownie nastąpi niezdolność do służby wskutek choroby, traktuje się ją jako kontynuację wcześniejszej niezdolności do służby.

BIAŁORUŚ

• zwolnienie lekarskie od obowiązków służbowych w związku z czasową niezdolnością do pracy nie niesie ze sobą potrąceń wysokości wynagrodzenia zasadniczego;
• pracownikom organów spraw wewnętrznych, którzy zachorowali w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego, po powrocie do zdrowia urlop się przedłuża o okres niewykorzystanych dni;
• okres czasowej niezdolności do pracy, kiedy pracownik organów spraw wewnętrznych jest zwolniony od pełnienia obowiązków służbowych, nie jest zaliczany do wymiaru urlopu wypoczynkowego.

BUŁGARIA

• dzienna rekompensata za tymczasową niezdol-ność do pracy z tytułu choroby ogólnej wynosi 80 proc., a z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 90 proc.

FRANCJA

Policja:
• w przypadku zwolnienia nieprzekraczającego miesiąca funkcjonariusz otrzymuje 100 proc. wynagrodzenia;
• w trakcie zwolnienia przekraczającego okres miesiąca funkcjonariusz może utracić 24 proc. uposażenia brutto;
• według nieoficjalnych statystyk Dyrekcji ds. Administracji Policji Narodowej (DAPN) 1 proc. stanu osobowego Policji, tj. około 1300 osób, znajduje się na zwolnieniu z powodu przewlekłej choroby (które może trwać do 3 lat) bądź na długotrwałym zwolnieniu chorobowym (które może trwać do 5 lat). Pośród tych osób dwie trzecie to osoby z problemami natury psychologicznej, głównie z depresją. Przeciętny wiek tej grupy to około 47 lat. Leczenie na zwolnieniu z powodu przewlekłej choroby trwające do 3 lat (congé de longue maladie) jest przez pierwszy rok w całości opłacane przez ubezpieczyciela, a w następnych latach tylko w połowie.

Żandarmeria:
• funkcjonuje tzw. urlop chorobowy, którego czas nie może przekroczyć 180 dni;
• żandarm będący na długotrwałym zwolnieniu lekarskim otrzymuje żołd podstawowy oraz dodatek wojskowy. Następnie żołd jest zmniejszany do 50 proc. przez 3 lata.

HISZPANIA

• w ciągu trzech pierwszych miesięcy zwolnienia funkcjonariusz ma prawo do pełnego wynagrodzenia;
• od czwartego miesiąca ma prawo do pensji podstawowej oraz do zasiłku, którego kwota jest stała i wynosi – według wyboru pracownika:
– 80 proc. pensji podstawowej,
– 75 proc. dodatków do pensji.

LITWA

• przez pierwsze dwa dni zwolnienia funkcjonariusz dostaje od 100 do 80 proc. wynagrodzenia;
• za kolejnych pięć dni – 40 proc.;
• od 8 dnia zwolnienia – 80 proc. wynagrodzenia.

HOLANDIA

• podczas zwolnienia nieprzekraczającego 6 miesięcy funkcjonariusz otrzymuje 100 proc. wynagrodzenia;
• w okresie od 7 do 12 miesięcy zwolnienia wynagrodzenie wynosi 90 proc. uposażenia;
• między 13. a 18. miesiącem wypłacane jest 80 proc. pensji;
• jeżeli zwolnienie trwa od 19 do 24 miesięcy, pracodawca wypłaca 70 proc. uposażenia.

NIEMCY

• wszystkie zwolnienia lekarskie funkcjonariuszy są płatne w 100 proc.

ROSJA

• wszystkie zwolnienia lekarskie funkcjonariuszy są płatne w 100 proc.

UKRAINA

• wszystkie zwolnienia lekarskie funkcjonariuszy są płatne w 100 proc.

WIELKA BRYTANIA

• do 6 miesięcy zwolnienia lekarskiego policjant otrzymuje 100 proc. wynagrodzenia; po tym czasie wysokość wynagrodzenia zależy od indywidualnych kontraktów.

na podstawie materiału Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP
oprac. IF

i.fedorowicz@policja.gov.pl