Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak oraz komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk gościli 19 kwietnia br. w siedzibie Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, gdzie obserwowali pokaz sprawności policyjnych komandosów. Rolę gospodarza pełnił nowy szef BOA kom. Dariusz Zięba.

+

Policyjni strzelcy wyborowi zazwyczaj mają ułamek sekundy, by nacisnąć spust. Jednak od lat czekają na przejrzyste przepisy określające użycie przez nich broni oraz gwarancję, że po oddaniu strzału będą chronieni przez prawo.

+

Z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Jarosławem Zielińskim rozmawia Iwona Klonowska

+

Jednym z zasadniczych zadań czynności oględzinowych jest udokumentowanie stanu zastanego na miejscu zdarzenia. Zastosowanie skaningu laserowego oznacza zasadnicze przewartościowanie stosowanych dziś metod wymiarowania miejsca zdarzenia.

+