Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

nadinsp. dr Jarosław Szymczyk

Nowy komend­­ant główny

Wybrano nowego szefa polskiej Policji. Premier RP Beata Szydło 13 kwietnia br. powołała na to stanowisko nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka – dotychczasowego komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. Na czele formacji stanął więc policyjny generał.

Nadinsp. dr Jarosław Szymczyk do służby wstąpił 26 lat temu na Śląsku. Tam też zdobywał pierwsze doświadczenia policyjne. W 2001 roku został komendantem komisariatu, a trzy lata później zastępcą komendanta miejskiego Policji w Gliwicach, by w 2006 roku zostać szefem gliwickiej jednostki.

Po roku pracy na tym stanowisku ponownie awansował, zostając tym razem komendantem wojewódzkim Policji w Rzeszowie. W kwietniu 2008 roku powrócił na Śląsk, do największego polskiego garnizonu, obejmując stanowisko zastępcy, a w 2011 roku pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. Następnie przez trzy lata (od 2012 do 2015 roku) kierował świętokrzyskim garnizonem Policji, a od lutego 2015 roku do 12 kwietnia 2016 roku garnizonem śląskim.

Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Na początku tego roku uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wśród przyznanych mu odznaczeń znajdują się m.in.: Brązowy Krzyż Zasługi, złota odznaka Zasłużony Policjant, srebrny medal „Za zasługi dla obronności kraju” i srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Uroczystość powołania nowego szefa polskiej Policji odbyła się w Sali Generalskiej KGP, gdzie nastąpiło też uroczyste powitanie nowego komendanta głównego Policji ze sztandarem jednostki. Następnie nadinsp. dr Jarosław Szymczyk złożył meldunek ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Mariuszowi Błaszczakowi o objęciu stanowiska. W ceremonii wzięli udział również sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, kadra kierownicza KGP, komendanci wojewódzcy i zastępcy oraz kierownictwo CBŚP.

Minister wyraził przekonanie o udanej współpracy z nowo powołanym komendantem. Złożył też podziękowania i przekazał informację o awansie na stopień inspektora Policji dla dotychczas pełniącego obowiązki komendanta głównego Policji Andrzeja Szymczyka.

– Te dwa miesiące współpracy, którą oceniam bardzo dobrze, to był trudny czas zarówno dla pana inspektora, jak i dla nas wszystkich, ale ja jestem bardzo zadowolony z tego czasu naszej bliskiej pracy i jestem przekonany, że jako pierwszy zastępca komendanta głównego inspektor Andrzej Szymczyk także będzie wzorowo wykonywał swoje obowiązki.

Z kolei nowy szef Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk (zbieżność nazwisk obydwu oficerów jest przypadkowa – przyp. PM) podziękował za okazane zaufanie, podkreślając, że ma pełną świadomość tego, jaka w ślad za tym idzie odpowiedzialność. W udzielonym tego dnia wywiadzie dla serwisu Onet.pl nadinsp. Jarosław Szymczyk wspomniał, że zdecydowanie nie planuje w Policji rewolucji, lecz ewolucyjne zmiany. Na pytanie o inne niż szczyt NATO i ŚDM wyzwania stojące przed kierowaną przez niego formacją zauważył, że każda podejmowana przez policjantów interwencja czy kontrola drogowa, każda realizacja sprawy kryminalnej to również są wymagające profesjonalizmu wyzwania i zależy mu na tym, żeby za swój profesjonalizm, poświęcenie i oddanie policjanci byli godnie wynagradzani i wyposażeni. Szansę na poprawę tego stanu daje jego zdaniem ustawa modernizacyjna planowana na lata 2017–2020.

PIOTR MACIEJCZAK
(na podst. policja.pl, onet.pl)
zdj. autor