Rozmowa z nadinsp. Igorem Parfieniukiem, dyrektorem Centralnego Biura Śledczego KGP

+

Wspólnie o bezpieczeństwie. Zwalczanie handlu ludźmi i przestępstw okołoprostytucyjnych, przeciwdziałanie przemocy domowej, a także bezpieczeństwo w ruchu drogowym i zabezpieczenie imprez masowych były najważniejszymi tematami spotkania wojewodów z kadrą kierowniczą Policji.

+

Ośmiu wspaniałych Krzyże Zasługi za Dzielność są wyrazem uznania i szacunku wobec profesjonalizmu, jakim wykazali się ci, którzy dla innych narazili własne życie i zdrowie. 30 lipca br. minister spraw wewnętrznych wręczył odznaczenia nadawane przez Prezydenta RP funkcjonariuszom SW, w tym ośmiu policjantom, którzy wykazali się umiejętnościami szybkiego podejmowania decyzji, działania w warunkach zagrożenia i odwagą. Oto ich historie.

+

Policja na wspomaganiu Nazwę System Wspomagania Obsługi Policji zna już chyba każdy, ale co to takiego i czemu służy, wie już niewielu. Tymczasem spośród czterech członów jego nazwy najważniejsze jest wspomaganie, ale żeby efektywnie wspomagać, trzeba wiedzieć, jak, kogo i po co.

+