Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Po raz pierwszy w Polsce (nr 115/10.2014)

Pierwszy policjant z Polski ukończył prestiżową Akademię Federalnego Biura Śledczego (FBI) w Quantico w 1993 roku. Od tego czasu jej absolwentami zostało kolejnych 18 naszych policjantów, a także dwóch funkcjonariuszy SG i jeden z ABW.

Dla europejskich absolwentów Akademii FBI od ponad 30 lat organizowane są seminaria, których celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności kierowniczych oraz promocja zarówno służb porządku publicznego, jak i kraju gospodarza. Po raz pierwszy takie seminarium odbyło się w Polsce, a tematem przewodnim była Rola Polski jako łącznika Wschodu i Zachodu – „Bridging East and West”. Gospodarzem spotkania był insp. dr Robert Żółkiewski, dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji i jednocześnie Prezydent 2014 Europejskiego Oddziału Stowarzyszenia Absolwentów Akademii FBI. Gościem honorowym seminarium był zastępca szefa FBI John Boles. W organizacji pomogły Sekcja Polska IPA oraz ambasada amerykańska.

– Obecnie zrzeszamy około 400 członków Europejskiego Oddziału Stowarzyszenia Absolwentów Akademii FBI, choć od 1965 roku ukończyło ją blisko 750 Europejczyków – mówi insp. dr Robert Żółkiewski. – W tegorocznym seminarium wzięło udział prawie 200 funkcjonariuszy z 35 krajów, reprezentujących różne agencje i organy bezpieczeństwa.

Podczas ceremonii otwarcia Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński podziękował za wybranie Polski na miejsce seminarium i przypomniał, że konferencja odbywa się w momencie ważnych dla Polski przełomowych dat – 25 lat wolności, 95 lat polskiej Policji oraz 15 lat Polski w strukturach NATO i 10 lat w UE. Wyraził przekonanie, że temat łączenia Wschodu i Zachodu w obecnej sytuacji jest ważny i przyniesie efekty właśnie w tej dziedzinie.

Trzydniowe seminarium odbywało się od 22 do 24 września br. w Hotelu Novotel w Warszawie. Jego uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń zawodowych podczas 16 różnych spotkań warsztatowych i paneli dyskusyjnych, prowadzonych nie tylko przez ekspertów zagranicznych, ale także przez przedstawicieli polskich służb policyjnych. Ich tematyka dotyczyła całego spectrum działań policyjnych, charakterystycznych dla naszego regionu. Dyskutowano o korupcji jako zagrożeniu dla demokracji, o bezpieczeństwie zewnętrznych granic UE i światowym terroryzmie, a także o rozwoju cyberprzestępczości. Osobny panel, prowadzony przez Petera Kowenhovena z FBI, poświęcono analizie zamachów bombowych podczas maratonu w Bostonie. Tematem dyskusji była też współpraca służb policyjnych z sektorem prywatnym w cyberprzestrzeni – Google i Facebookiem. Na wymianę doświadczeń mieli okazję także specjaliści od zwalczania handlu ludźmi, narkotyków i zarządzania kryzysowego.

Nierozłącznym elementem policyjnej pracy jest sprawność fizyczna, dlatego też uczestnicy seminarium mieli możliwość wzięcia udziału w biegu terenowym na dystansie ponad 3 km, zorganizowanym na terenie Akademii Obrony Narodowej. Warto zaznaczyć, że mimo padającego deszczu nikt nie zrezygnował i wszyscy dotarli do mety.

oprac. CZAK
zdj. Piotr Maciejczak, Andrzej Mitura, Paweł Ostaszewski (2)