Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ochroni głowę (nr 115/10.2014)

– Kask zabezpieczający ma zagwarantować bezpieczeństwo osobie, której będzie założony – mówi dr inż. Elżbieta Witczak, dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, w którym został zaprojektowany. Pracowali nad nim także policjanci. Ma się on znaleźć w wyposażeniu jednostek Policji na początku 2015 roku.

Kask zabezpieczający jest środkiem przymusu bezpośredniego. W 2013 r. został wprowadzony do katalogu śpb ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 628).

– Będzie stosowany w przypadku autoagresji zatrzymanego – wyjaśnia podinsp. Arkadiusz Kowalczyk z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.

PRACE

Komenda Główna Policji, gdy ustawa o śpb i broni palnej weszła w życie, podjęła współpracę z Instytutem Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w celu przygotowania wzoru kasku. W Policji powołano 5-osobowy zespół do jego opracowania. Znaleźli się w nim policjanci z KGP, KSPKWP w Łodzi.

– Braliśmy udział w kilku spotkaniach z pracownikami ITB MORATEX w Łodzi. Przekazywaliśmy im wytyczne i uwagi – mówi podkom. Jarosław Przywoźny z Biura Logistyki Policji KGP, przewodniczący zespołu.

– Policyjni eksperci podpowiadali nam, jak kask powinien wyglądać i jakie części głowy powinien chronić. Sugerowali, jak powinny być wykonane zapięcia, żeby zatrzymany nie mógł go sam ściągnąć z głowy – tłumaczy dr inż. Grażyna Redlich, kierownik Zakładu Architektury Materiałów i Wyrobów Włókienniczych ITB MORATEX.

Model kasku został zaakceptowany 28 lutego 2014 roku. Na jego podstawie wytworzono testową partię. Trafiła ona do wybranych jednostek Policji. Po testach i zebraniu opinii powstał wyrób, który ma się znaleźć w wyposażeniu Policji w 2015 r. Wcześniej będzie ogłoszony przetarg. Wyłoni on producenta, który wyprodukuje kaski zabezpieczające zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez ITB MORATEX.

PRZEPISY

Kask będzie używany w celu zapobiegnięcia samookaleczeniu głowy przez zatrzymanego. Wcześniej trzeba będzie założyć mu pas obezwładniający jednoczęściowy lub kaftan bezpieczeństwa albo kajdanki na ręce trzymane z tyłu.

– Decyzję o użyciu kasku będzie podejmował kierownik jednostki organizacyjnej Policji albo osoby przez niego upoważnione, a w razie ich nieobecności dyżurny jednostki – tłumaczy podinsp. Arkadiusz Kowalczyk z KGP.

Podczas konwoju, doprowadzenia lub wykonywania innych zadań służbowych przez grupę funkcjonariuszy o jego użyciu zadecyduje dowódca konwoju lub grupy funkcjonariuszy wykonującej doprowadzenie albo inne zadania służbowe.

ARTUR KOWALCZYK
zdj. ITB Moratex


Zobacz także:
W oku kamery (nr 110/05.2014)