W całym kraju uroczyście obchodzono 95. rocznicę powołania Policji Państwowej. Nominacje, awanse, festyny i wystawy odbywały się we wszystkich garnizonach. Uroczystości centralne zaplanowano w Warszawie. Ich kulminacją była ceremonia na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego z udziałem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

+

– Praca u nas jest ciężka, ale daje satysfakcję – mówi o służbie w Biurze Operacji Antyterrorystycznych KGP kom. Robert Nowak, naczelnik Wydziału Koordynacji i Szkolenia Bojowego. Zapewne wielu funkcjonariuszy marzy, aby zostać policjantem AT. Co trzeba zrobić, żeby się dostać do tej jednostki, i jakie są procedury doboru?

+

Jednym z najważniejszych zadań Policji jest zwalczanie przestępczości gospodarczej, która w ostatnich latach powoduje wielomiliardowe straty Skarbu Państwa. Jej ściganiem zajmuje się już 4 proc. policjantów, którzy współpracują m.in. z prokuraturą, Wywiadem Skarbowym Ministerstwa Finansów, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Służbą Celną, a także z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

+

14 śmiałków i prawie 400 km wpław. Wzdłuż całego polskiego wybrzeża. Zakładano, że supermaraton potrwa 7, może 8 dni. Policyjni pływacy pokonali trasę od Świnoujścia do Krynicy Morskiej w dni pięć.

+

Odebranie dziecka rodzinie i umieszczenie go w obcym środowisku to dla niego sytuacja traumatyczna. Od wszystkich podmiotów uprawnionych do odebrania dziecka rodzinie wymagana jest wyjątkowa rozwaga i kierowanie się wyłącznie dobrem dziecka.

+

Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje nowa ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U. z 2014 r. poz. 616) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu. (Dz.U. z 2014 r. poz. 863)

+