Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dobór do BOA

– Praca u nas jest ciężka, ale daje satysfakcję – mówi o służbie w Biurze Operacji Antyterrorystycznych KGP kom. Robert Nowak, naczelnik Wydziału Koordynacji i Szkolenia Bojowego. Zapewne wielu funkcjonariuszy marzy, aby zostać policjantem AT. Co trzeba zrobić, żeby się dostać do tej jednostki, i jakie są procedury doboru?

Policjanci z AT działają w warunkach i sytuacjach, gdy wzrasta zagrożenie dla życia i zdrowia lub wymagają one użycia specjalistycznego sprzętu lub techniki działania. Do ich zadań należy odbijanie zakładników, zatrzymywanie groźnych przestępców, a także wzmacnianie ochrony tzw. VIP-ów (ang. Very Important Person), m.in. szefów państw podczas oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych. W sytuacjach klęsk żywiołowych ratują ludzi przy użyciu śmigłowców i łodzi motorowych. To służba niezwykle ciekawa, ale wymagająca wielu umiejętności i zaangażowania.

– U nas pracują ludzie z pasją, którzy chcą się rozwijać. I takich osób szukamy – stwierdza naczelnik Wydziału Koordynacji i Szkolenia Bojowego.

Żeby móc starać się o przyjęcie do BOA, trzeba mieć m.in.: trzyletnie doświadczenie w służbie, predyspozycje do pracy w jednostkach antyterrorystycznych, a także umieć działać w zespole. Choć to nie wystarczy, trzeba jeszcze przejść postępowanie kwalifikacyjne, które składa się z kilku etapów. Rozpoczyna się od złożenia przez kandydata CV i Karty Ewidencyjnej.

– W tym momencie następuje pierwsza selekcja. Sprawdzamy, czy kandydat spełnia wymagania formalne – wyjaśnia kom. Robert Nowak.

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami decyduje o dopuszczeniu kandydata do rozmowy wstępnej, która ma ocenić jego doświadczenie, motywację oraz predyspozycje do pracy w AT.

– Pytamy ludzi, dlaczego chcą u nas pracować, co wiedzą o naszej jednostce i specyfice pracy w niej. Jeżeli ktoś chce dostać się do BOA, to powinien się nim interesować – wyjaśnia funkcjonariusz AT, który zajmuje się doborem.

Kolejnymi etapami są badania psychologiczne i testy sprawnościowe. Do tych ostatnich trzeba mieć aktualne badania lekarskie, które zezwalają na przystąpienie do prób sprawnościowych.

– Kandydaci mają do zaliczenia m.in.: strzelanie, tor przeszkód, bieg, pływanie, wejście po linie, wyciskanie sztangi, pompki na poręczach, podciąganie, a także tor wysokościowy – wymienia kom. Robert Nowak. – Na wniosek dyrektora BOA można przeprowadzić badania psychofizjologiczne, czyli na wykrywaczu kłamstw. Na końcu kandydat wysyłany jest na dodatkowe badania lekarskie.

Przejście całej procedury nie przesądza jeszcze o przyjęciu do służby w tej jednostce. O tym rozstrzyga dyrektor, który podejmuje decyzję po analizie materiałów z postępowania kwalifikacyjnego kandydata. Policjant przyjęty do BOA KGP jest kierowany na specjalistyczne szkolenie, które trwa od 6 do 9 miesięcy.

ARTUR KOWALCZYK
zdj. Andrzej Mitura

 

Akty prawne, które regulują rekrutację do BOA KGP

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych

• Decyzja nr 10/09 Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP z 27 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia warunków wymaganych do realizacji zadań bojowych dla kandydatów do służby w komórkach o nazwie bojowe

 

Przykładowe elementy testu sprawności fizycznej

Strzelanie – kandydat stoi na linii oddalonej 10 metrów od tarczy. Na sygnał wyjmuje broń z kabury i strzela po trzy razy do każdej tarczy. Po ostatnim strzale zabezpiecza broń i wkłada ją do kabury.

Bieg – próba polega na przebiegnięciu jak najdłuższego dystansu w ograniczonym czasie. Próba punktowana jest w zależności od pokonanej odległości.

Basen – kandydat musi przepłynąć dowolnym stylem jak najdłuższy dystans w określonym czasie. Przed końcem nurkuje i wydobywa z dna przedmiot wskazany wcześniej przez instruktora. Próba punktowana jest w zależności od uzyskanego czasu. Na basenie trzeba też zaliczyć pływanie pod wodą i skok do wody z wieży.

Tor przeszkód – próba polega na pokonywaniu elementów toru przeszkód znajdującego się na terenie BOA.

Wejście po linie – wchodzi się na wysokość kilku metrów. Można używać tylko rąk. Sprawdzian zalicza dotknięcie miejsca mocowania liny lub miejsca wskazanego przez instruktora.

Wyciskanie sztangi – polega na zdjęciu sztangi ze stojaków do pełnego wyprostu ramion, ugięciu ramion z dotknięciem sztangą do klatki piersiowej i wypchnięciu ciężaru w górę do wyprostowanych ramion.

Test sprawności „40” – próba zawiera dwa elementy: podciąganie na drążku i uginanie ramion w podporze na poręczach.

Elementy toru wysokościowego – test składa się z dwóch elementów. Pierwszy polega na wejściu po balkonach na ostatnie piętro wieży wysokościowej BOA. Drugi element to wejście po drabince speleo na dach wieży.