Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Na pierwszej służbie uratowali tonącego (nr 113/08.2014)

Posterunkowi Łukasz Krzykowski, Michał Kostuch i Rafał Grabowski, słuchacze CSP, pełniący podczas akcji przeciwpowodziowej służbę na Wale Miedzeszyńskim w Warszawie, uratowali życie mężczyźnie porwanemu przez wezbrane fale Wisły.

Akcja przeciwpowodziowa już dawno za nami. Wśród policjantów zaangażowanych w walkę z żywiołem byli również kadra i słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 19 maja do garnizonu lubelskiego wyjechało 200 słuchaczy, 20 maja kolejnych 100 patrolowało wały na Wiśle w Otwocku, Górze Kalwarii i w rejonie Komendy Rejonowej Policji VII – Praga Południe, a 22 maja 60 słuchaczy pełniło służbę w rejonie działania KMP w Płocku.

Młodzi funkcjonariusze patrolowali i monitorowali stan wałów przeciwpowodziowych, pomagali w ich umacnianiu, a także udzielali mieszkańcom niezbędnej pomocy oraz wspierali inne służby przy realizacji ich zadań. Mimo krótkiego stażu służby pełnili ją wzorowo i z ogromnym zaangażowaniem.

NA RATUNEK

Podczas akcji zdarzały się zaskakujące i dramatyczne sytuacje. Trzech posterunkowych, po otrzymaniu informacji od przejeżdżającego wzdłuż wałów rowerzysty o krzykach dobiegających z zalanego terenu, niezwłocznie podjęło akcję ratowniczą. Policjanci bez wahania skoczyli do wody. Po przepłynięciu około 60 metrów od linii brzegowej, pokonując silny nurt wzburzonej rzeki, ujrzeli przerażonego mężczyznę. Był skrajnie wyczerpany i wyziębiony. Należało go jak najszybciej odholować w bezpieczne miejsce, co w tak trudnych warunkach stanowiło nie lada wyzwanie. Obserwujący z brzegu akcję koledzy z patrolu post. Ewelina Gejda, post. Arnold Masys i post. Mateusz Kresimon zorganizowali wsparcie. Z pomocą przybył też Paweł Szczepkowski, który podpłynął do znajdujących się w rzece kajakiem, podał tonącemu kapok i odholował mężczyzn na brzeg. Młodych policjantów wspierał również asp. Kazimierz Markowski z KRP Warszawa VII.

EGZAMIN ZDALI NA PIĄTKĘ

Słuchacze z CSP, posterunkowi Łukasz Krzykowski – z KMP w Sopocie, Michał Kostuch – z KWP w Gdańsku, i Rafał Grabowski – z OPP w Gdańsku, którzy skoczyli w nurt wezbranej rzeki na ratunek tonącemu, odebrali podziękowania od kierownictwa Centrum Szkolenia Policji. Za swoją postawę zostali, wraz z aspirantem Kazimierzem Markowskim i Pawłem Szczepkowskim, uhonorowani przez prezydent m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz.

HANNA GROCHOWSKA

Centrum Szkolenia Policji

zdj. Roman Majewski


Zobacz także:
Pomagają, radzą i słuchają (nr 113/08.2014)
Czuję, że pomagam (nr 110/05.2014)
Bohaterowie odznaczeni