Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nauka dla bezpieczeństwa (nr 113/08.2014)

Nie jest możliwe efektywne i skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa publicznego bez udziału i wsparcia wysoko zaawansowanych technologii i instrumentów informatycznych – taka idea przyświeca działającej od 10 lat Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbyła się w czerwcu konferencja pt. Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Organizatorem była Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a partnerem merytorycznym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W konferencji wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych, wojska, sądownictwa, prokuratury oraz środowiska naukowego.

NA KONKRETNE ZAMÓWIENIE

Otwierając konferencję główny koordynator PPBW prof. Emil Pływaczewski podkreślił, że w ciągu 10 lat działalności Platformy zmienił się model i obszar prac badawczych, które realizowane są teraz na konkretne zamówienia służb.

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński przypomniał, że najważniejsze jest, żeby prace naukowe nie trafiały na półki, żeby wspierały pracę służb. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dr Ryszard Czerniawski apelował, aby pamiętać, żeby nowoczesne technologie nie wchodziły w sferę swobód i wolności obywatelskich.

I KONKURS NCBiR

Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki projektów realizowanych w ramach I konkursu Naukowego Centrum Badań i Rozwoju w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

Wynikiem projektu pt. Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy przetwarzania danych w obszarze analizy kryminalnej jest nowoczesny program komputerowy do analizy kryminalnej. Z obsługi tego programu przeszkolono kilkuset użytkowników z Policji i Straży Granicznej.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie opracowano projekt pt. Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych. Kierownikiem projektu był dr inż. Andrzej Urban z WSPol. Policjanci będą uczyć się na symulatorze  bezpiecznej jazdy w nietypowych warunkach, np. w terenie górzystym, w korkach miejskich, z ładunkiem wybuchowym, podczas zamieszek ulicznych, z przestrzeloną oponą, podczas gołoledzi, po plamie oleju, nocą itp. Symulator daje możliwość stwarzania najróżniejszych sytuacji, o jakich zdecyduje instruktor. Policjant zakłada rękawiczkę, która przesyła informacje o jego parametrach psychofizycznych w poszczególnych sytuacjach, i m.in. na tej podstawie instruktor ocenia, czy spełnia on warunki do bezpiecznego prowadzenia auta. Urządzenie jest już gotowe i od nowego roku akademickiego może służyć do prowadzenia szkoleń.

Przedstawicielka Instytutu Technologii Bezpieczeństwa Moratex zaprezentowała efekty badań w ramach projektu dotyczącego przeciwdziałania powodziom, a przedstawiciel Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie rozwiązania służące ochronie osobistej ratowników.

Wyniki projektu badawczego pt. Zastosowanie nowych odczynników chemicznych do ujawniania śladów daktyloskopijnych na różnych podłożach metodą luminescencji opóźnionej przedstawił mł. insp. inż. Krzysztof Tomaszycki z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Prof. Andrzej Pacut z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej przedstawił techniki biometryczne w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów informacyjnych, które służą m.in. uniemożliwieniu fałszowania dokumentów.

Dr Ewa Kuśmierek z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego zaprezentowała system automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej na tekst, natomiast przedstawiciele Szkoły Głównej Służby Pożarniczej kolejne projekty dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.

W OCZEKIWANIU NA OCENY

Konferencję podsumował zastępca przewodniczącego Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych mł. bryg. inż. Dariusz Wróblewski.

– Rozwój nowych technologii jest kluczowy dla bezpieczeństwa wewnętrznego, dlatego Rada Naukowo-Techniczna wielką wagę przywiązuje do konkursów na rzecz obronności i bezpieczeństwa – powiedział. – Biorą w nich udział najlepsze konsorcja naukowo-przemysłowe oraz czołowi przedstawiciele nauki i praktyki. Podsumowane zostały projekty dotyczące bezpieczeństwa. Licencje i prototypy zostały przekazane służbom. Teraz Rada Naukowo-Techniczna przy MSW oczekuje od szefów służb oceny efektów wdrożonych projektów oraz definiowania kolejnych potrzeb.

ELŻBIETA SITEK


Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego to płaszczyzna współpracy instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratury i sądownictwa oraz nauki i przemysłu. Prace naukowo-badawcze służące bezpieczeństwu prowadzą przedstawiciele świata nauki m.in. z takich uczelni, jak: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. W sumie w działaniach PPBW bierze udział ponad 1200 osób – członków zespołów badawczych, funkcjonariuszy służb, przedstawicieli prokuratury, wymiaru sprawiedliwości i przemysłu. Działania PPBW są unikalną inicjatywą naukowo-badawczą w Unii Europejskiej i są wysoko oceniane przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego.