W tym roku po raz pierwszy w terminarzu podpisanym przez komendanta głównego Policji znalazły się Ogólnopolskie Zawody Patroli Rowerowych. Są już za nami. Najlepszym patrolem rowerowym okazał się reprezentujący KWP w Białymstoku duet: st. post. Izabela Kłosowska i st. post. Kamil Skłodowski.

+

Od pięciu lat przy okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego, który przypada 25 maja, Policja organizuje ćwiczenia poszukiwawcze w terenie. Nie inaczej było i w tym roku. Z każdą edycją manewry przybierają coraz większy zasięg, skupiając pod egidą Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP podmioty, które chcą doskonalić umiejętności w odnajdywaniu ludzi.

+

Wstąpiłeś do służby po 2 stycznia 1999 roku? To przeczytaj uważnie.

+

Polskie społeczeństwo się starzeje. Około 1/3 populacji stanowią osoby, które ukończyły 60. rok życia. W województwie łódzkim jest ich około pół miliona. Tamtejsza policja od lat stara się zapewnić im szczególną ochronę i prowadzi wiele różnorodnych działań na rzecz bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku.

+