Około pół miliona złotych oraz comiesięczna renta wyrównawcza w wysokości 2 tys. złotych dla każdego – to cena, jakiej domagają się dwaj byli policjanci z Leszna za doznane krzywdy: bezpodstawne oskarżenie o korupcję, pół roku za kratami aresztu śledczego, utratę pracy i dobrego imienia, pogorszenie stanu zdrowia i rozłąkę z rodziną.

+

Sprawa nowych mundurów i tzw. mundurówki budzi niesłabnące zainteresowanie policjantów. „Policja 997” stara się pomagać w wyjaśnianiu wątpliwości z tym związanych. Dowodem niech będzie poniższy list i odpowiedź, jaką uzyskaliśmy.

+

Trwają intensywne prace legislacyjne nad zgłoszonymi w trakcie uzgodnień uwagami do projektu ustawy zmieniającej ustawę o Policji oraz niektóre inne ustawy, w szczególności odnoszące się do funkcjonowania służb nadzorowanych lub podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. O wstępnym kształcie tych regulacji zdecydują dalsze procedury rządowe, a ich zakończenie pozwoli Radzie Ministrów skierować projekt do Sejmu.

+

Dzieciństwo Krystyny trwało krótko. Pierwsze łzy małej Krysi i jej młodszego braciszka osuszali pocałunkami kochający rodzice. Potem przyszła wojna, która już na początku zabrała trzyipółletniej dziewczynce ojca, a kilka lat potem matkę… Sześćdziesiąt lat później Krystyna Brydowska mogła z satysfakcją stanąć nad grobem ojca w Miednoje. To ona koordynowała prace związane z budową Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. I znowu popłynęły łzy…

+

Opowieść (w pięciu aktach z prologiem i epilogiem) o tym, że trzeba mieć w życiu pasję, nawet jeśli jest się twardym gliną z wydziału zabójstw.

+

Rocznie kilkunastu policjantów popełnia samobójstwo, drugie tyle usiłuje odebrać sobie życie. Ale po raz pierwszy samobójcza próba wywołała głośny na cały kraj protest podwładnych przeciwko komendantowi powiatowemu i zakończyła się jego odwołaniem. Tak właśnie było w Gnieźnie.

+

Pytania i odpowiedzi

+