Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Logistyka na zakupach

Biura realizujące największe zakupy dla Policji – BLP KGP i BŁiI KGP poinformowały o sprzęcie i wyposażeniu, których przybędzie jeszcze w tym roku. Poniżej publikujemy zestawienie.

Lp.

Przedmiot

Ilość

Wartość

       Źródło finansowania

1

2

3

4

5

1.        

Zakup i instalacja urządzeń aktywnych sieci (router’ów,) w jednostkach terenowych Policji – modernizacja sprzętu z wykorzystaniem posiadanych przez Zamawiającego kart rozszerzeń

9 szt. routerów Cisco 3825,

4 szt. routerów Cisco 3845,

17 kpl. kart NM-2FE2W-V2,

13 szt. kart HWIC-4ESW

 

290 778, 46 pln

Budżet BŁiI

2.        

Zakup 100 szt. mobilnych urządzeń wielofunkcyjnych dla pionu ruchu drogowego KSP/KWP

Przenośne urządzenia   

o funkcjonalności drukarki/kopiarki/skanera - 100 szt., w tym oprogramowanie

310 000,00 pln

Budżet BŁiI

3.        

Zakup 12 000 sztuk czytników kart mikroprocesorowych na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i jednostek Policji

12 000  szt.

577 548,00 pln

Budżet BŁiI

4.        

Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego dla jednostek organizacyjnych Policji

1 system

470 000,00 pln

 

Program Modernizacji Policji

5.        

Upgrade Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej AFIS Meta Morpho firmy Sagem ETAP I

- zakup i instalacja oprogramowania jednostki centralnej systemu AFIS MetaMorpho

- zakup i instalacja wersji oprogramowania 50 jednostek terenowych systemu AFIS MetaMorpho

- migrację danych

wymiana platformy sprzętowej i systemowej AFIS MetaMorpho

szkolenie administratorów i użytkowników

9 378 947,34 pln

Fundusz Granic Zewnętrznych