Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Będą nowe priorytety

Obecnie obowiązujące priorytety komendanta głównego Policji, będące filarem zarządzania strategicznego w Policji, wygasają z końcem roku 2009, dlatego też zaistniała konieczność zdefiniowania na nowo systemu planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji.

Nowe priorytety komendanta głównego Policji mają być gotowe do końca listopada, natomiast do 15 stycznia ma powstać plan przedsięwzięć KGP. Lokalne priorytety i zadania oraz mierniki ich wykonania komendanci wojewódzcy będą przygotowywali do 15 lutego przyszłego roku.

Zmieni się także system oceny pracy Policji. Co prawda, tak jak dotychczas, będzie się on opierać na procentowym stopniu realizacji wartości mierników, inny będzie natomiast sposób prezentacji osiąganych wyników. Nie będą one prezentowane jak dotąd w jednym, ogólnokrajowym zestawieniu, lecz na tle jednostek podobnych do siebie. Tworzenie i klasyfikacja grup powstawać będzie przez zastosowanie narzędzi analitycznych, np. „drzew klasyfikacyjnych”. Kryteria grupowania będą opierały się na danych statystycznych (przede wszystkim danych GUS), które determinują zjawisko przestępczości.

Więcej o priorytetach, planach i strategiach w grudniowym numerze miesięcznika „Policja 997”.

K.K.