Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe mundury – dlaczego płatne?

Sprawa nowych mundurów i tzw. mundurówki budzi niesłabnące zainteresowanie policjantów. „Policja 997” stara się pomagać w wyjaśnianiu wątpliwości z tym związanych. Dowodem niech będzie poniższy list i odpowiedź, jaką uzyskaliśmy.

W ostatnim numerze Waszego pisma przeczytałem artykuł „Ruch w mundurach”, gdzie napisaliście o decyzji  BLP KGP, które poinformowało, że policjanci, którzy dostali nowe mundury, będą mieli zmniejszoną przyszłoroczną mundurówkę. Pytanie moje brzmi, dlaczego tak ma być, jeżeli art. 70. 1. ustawy o Policji mówi, że policjant otrzymuje umundurowanie bezpłatnie.

W przypadku, kiedy będę zmuszony do wymiany np: kurtki (wyblaknie, przebarwi się, porwie, różnie w służbie bywa), nie będę miał pieniędzy na jej wymianę, bo już mi potrącili z mundurówki. Dodam, że ze zniszczonymi elementami munduru powstałymi w trakcie interwencji jest już wielki problem, bo za darmochę nie chcą wymieniać. Trzeba się nachodzić, pogrozić notatkami, swoje wypłakać u przełożonych, wtedy jest szansa, że wymienią.

Ponadto art. 13. 1. naszej ustawy mówi: „Koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa”. Nie mam więc pojęcia, dlaczego de facto ze swojej kieszeni mam płacić za swój nowy mundur. Sprawa ta bulwersuje całą rzeszę policjantów, a dodawać już chyba nie muszę, co znaczy mundurówka dla zwykłego „patrolowca”. Mam wielką nadzieję, że sprawy nie potraktujecie po macoszemu i przynajmniej dostanę logiczną odpowiedź, jeżeli się mylę co do niesłuszności w zabieraniu nam tego, co się nam należy, bo rozmowa z przełożonym na ten temat to jak walenie głową w mur.

Pozdrawiam Piotr

List Czytelnika przekazaliśmy do Biura Logistyki Policji KGP. Oto odpowiedź:

Drogi Piotrze

Odnosząc się do Twoich wątpliwości związanych z wypłatą przyszłorocznej mundurówki, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277, z późn. zm.) policjant otrzymuje bezpłatne umundurowanie. Policjantowi, któremu nie wydano w naturze przysługujących przedmiotów umundurowania wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie (na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o Policji).

W Policji przyjęto zasadę, że pierwsze umundurowanie funkcjonariusz otrzymuje w naturze, następnie należność jest realizowana corocznie w formie równoważnika pieniężnego. Podstawą do określenia wysokości równoważnika są normy umundurowania przysługującego policjantowi, określone w przepisach o umundurowaniu policjantów (różne dla funkcjonariusza służby przygotowawczej i stałej). Wysokość równoważnika wypłacanego raz w roku jest roczną wartością ww. norm. Taka zasada pozwala na coroczne zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do uzupełnienia tych elementów umundurowania, które uległy zużyciu.

Normy umundurowania obejmują asortyment wchodzący w skład ubioru: służbowego, wyjściowego i galowego, więc równoważnik pieniężny jest wypłacany również w zamian za te przedmioty.

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. nr 90, poz. 738) spowodowało zmianę wzoru i asortymentu wchodzącego w skład ubioru służbowego. Przedmioty te jako nowy element umundurowania zostały wydane nieodpłatnie w naturze części policjantów.

Funkcjonariuszom, którzy otrzymali nowe umundurowanie służbowe, zostanie wypłacony więc równoważnik pieniężny w zamian za pozostałe (przysługujące im zgodnie z normą) przedmioty ubioru wyjściowego i galowego. Nie jest bowiem możliwe dublowanie należności w danym roku zaopatrzeniowym, tj. wydanie w naturze i wypłacenie za te przedmioty równoważnika.

Odczucie policjantów, że za otrzymane nowe umundurowanie służbowe muszą zapłacić, wynika z faktu, że ta grupa funkcjonariuszy otrzyma równoważnik mniejszy, ponieważ będzie on kalkulowany jedynie za przedmioty ubioru wyjściowego i galowego (czyli należne, a nie wydane w naturze). Pozostali policjanci, którym nie wydano w naturze żadnych elementów umundurowania, otrzymają równoważnik pieniężny za przedmioty ubioru służbowego, wyjściowego i galowego.

oprac. IF