Ogólnopolski Głos Profilaktyki w tym roku przypadł na 14 czerwca. Idea wypłynęła ze społeczności PaT. Wydarzenie to dało szansę na koncentrację interaktywnych działań profilaktycznych w jednym czasie i miejscu.

+

Na początku czerwca świętowaliśmy 25-lecie Wolności. Liczne uroczystości upamiętniały częściowo wolne wybory parlamentarne z 4 czerwca 1989 r., które zapoczątkowały zmiany ustroju politycznego i systemu gospodarczego. Zachodząca wówczas transformacja przyczyniła się także do przekształcenia Milicji Obywatelskiej w Policję, która powstała na mocy ustawy z 6 kwietnia 1990 r.

+

Zagrożenie korupcją wśród policjantów w ostatnich kilku latach zmniejszyło się. Aby zmniejszało się nadal, potrzebne są nie tylko działania operacyjne i wykrywacze Biura Spraw Wewnętrznych, ale także zmiana mentalności środowiska.

+

Polska Policja doczeka się swojego quasi-muzeum. Wybrano już jego lokalizację, przy ul. Orkana w Warszawie. Tworzona placówka otrzymała nazwę Policyjne Centrum Edukacji Społecznej (PCES).

+

Z czego słynie Piła? Jej mieszkańcy odpowiadają chętnie i z początku przekornie – z emerytów, z braku pieniędzy i perspektyw dla młodych. Po chwili jednak w pilanach rośnie duma – wspominają Stanisława Staszica, który urodził się tu 259 lat temu, mówią o tym, jak pozytywnie zmienia się miasto, ale także o wysokim poczuciu bezpieczeństwa. Pytani o szkołę Policji żywo reagują i podkreślają, że jest to jedna z najlepszych szkół Policji w Polsce.

+