Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Plany i wizualizacja

Polska Policja doczeka się swojego quasi-muzeum. Wybrano już jego lokalizację, przy ul. Orkana w Warszawie. Tworzona placówka otrzymała nazwę Policyjne Centrum Edukacji Społecznej (PCES).

W lipcu 2013 roku przestało istnieć Muzeum Policji, V Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. W związku z koniecznością ochrony zbiorów związanych z policyjną historią oraz w celu ich gromadzenia i upowszechniania zaistniała potrzeba powołania profesjonalnej placówki nawiązującej do tradycji Policji. O tym, że społeczeństwo interesuje się historią Policji, przekonaliśmy się podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Komendzie Głównej Policji, którą, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, odwiedziło przeszło 4 tysiące zwiedzających.

KONIECZNE ZMIANY W PRZEPISACH

Decyzją nr 33 Komendanta Głównego Policji z 29 stycznia 2014 r. powołano Zespół do realizacji zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem PCES w Warszawie. Na jego czele stanął nadinsp. Wojciech Olbryś, Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Gabinet KGP, wspólnie z BLP KGP, przygotował wstępną wizualizację placówki. Opracowano harmonogram prac, a także zainicjowano konieczne zmiany w przepisach. 4 lutego 2014 roku do MSW został przesłany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie rozszerzenia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Teraz dokument czeka na konsultacje międzyresortowe i decyzję ministra SW. Jak zaznaczył podczas posiedzenia zespołu 11 lutego 2014 r. nadinsp. Wojciech Olbryś: „nie mając podstaw prawnych do utworzenia Muzeum Policji, nie wolno posługiwać się nazwą przynależną do jednostek prowadzących działalność kulturalną”. Stąd nazwa – Policyjne Centrum Edukacji Społecznej.

DWA ETAPY

– Realizację projektu podzielono na dwa etapy – mówi mł. insp. Kornela Oblińska, zastępca przewodniczącego Zespołu do realizacji zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem PCES. – Pierwszym będzie modernizacja i przebudowa budynku przy ul. Orkana na potrzeby wystawienniczo-muzealne oraz reprezentacyjne i użytkowe. Znajdą się tam: sala edukacyjna dla dzieci, czytelnia wraz z woluminami z II RP i sale wystawiennicze z eksponatami zbiorów historycznych Policji, od Policji Państwowej II RP, przez Milicję Obywatelską czasów PRL i Policję współczesną.

– W drugim etapie planujemy budowę nowego obiektu przy ul. Broniwoja, w którym znajdą się: sala widowiskowa, sala ceremonialna oraz wyposażona w nowości technologiczne sala wystawiennicza, a także np. nowe stanowisko kierowania zespołu dyżurnych KGP – mówi insp. Waldemar Wódkowski, dyrektor BLP KGP.

W KGP znajdują się zbiory historyczne, obecnie zabezpieczone w magazynach, które będą prezentowane na wystawach stałych i czasowych.

Po ukończeniu pierwszego etapu zostanie otwarte Policyjne Centrum Edukacji Społecznej.

– Chcemy, aby stało się ono podwaliną pod przyszłe muzeum – mówi mł. insp. Kornela Oblińska.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
ilustracje GKGP