Rocznie do Policji wpływa ponad 15 000 zgłoszeń o zaginięciu naszych obywateli w kraju i za granicą. W większości sami wracają do domów, bądź odnajduje ich policja. Zdarza się, że znalezione zostają ich zwłoki – padli ofiarą przestępstwa, nieszczęśliwego wypadku, popełnili samobójstwo. Ale niektórzy jakby się rozpłynęli – nie ma po nich żadnych śladów.

+

Uproszczenie procedury dokumentowania czynności procesowych i rejestracyjnych, skrócenie czasu wykonywania tych czynności, możliwość wielokrotnego wykorzystywania tych samych danych, szybki dostęp do informacji w ramach prowadzonych postępowań, poprawa jakości wytwarzanych przez policjantów dokumentów, podniesienie komfortu pracy policjantów (i nie tylko ich) oraz nowe możliwości nadzoru nad postępowaniem – to wszystko ma zapewnić wprowadzany obecnie w Policji elektroniczny moduł procesowy.

+

Rozwścieczony tłum fanatycznych obrońców wiary nie zna litości. Każdy, kto usiłuje mu się przeciwstawić, ryzykuje życie. Nawet jeśli występuje w imieniu prawa.

+

Mechanizm zbrodni 65 lat temu, dwa miesiące po zakończeniu wojny w Europie, na północno‑wschodnim skrawku okrojonej Polski doszło do zbrodni na Polakach. Sowieci zatrzymali kilka tysięcy osób. Około 600 z nich wyselekcjonowano i wszelki ślad po nich zaginął. Ta największa zbrodnia na Polakach po II wojnie światowej wciąż czeka na wyjaśnienie.

+

– W czasie maratonu staram się, aby nie zgubić trasy i żeby żaden zawodnik nie uciekł mi za daleko. Cały czas myślę o wyścigu. Tu, oprócz kondycji, potrzebna jest odpowiednia taktyka.

+