Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowelizacja Ustawy o Policji weszła w życie

22 września weszła w życie nowelizacja pozwalająca policjantom w większym zakresie zwalczać przestępczość transgraniczną i terroryzm.

W nowym rozdziale zatytułowanym „Realizacja wspólnych działań na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej” znalazły się przepisy dające policjantom i pracownikom cywilnym możliwość uczestniczenia we wspólnych operacjach na terytorium innego państwa członkowskiego UE w trzech przypadkach:

1. Ustanowienia wspólnych patroli lub innego rodzaju operacji w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości.

2. Udzielenia wsparcia w związku z m.in. zgromadzeniami, imprezami masowymi, klęskami żywiołowymi w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości.

3. Konieczności udzielenia pomocy przez specjalną jednostkę interwencyjną w sytuacjach kryzysowych.
 

Pliki do pobrania