Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Razem przeciw przemocy

22 września 2010 r. w Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie odbyła konferencja dotycząca problematyki przemocy w zawodzie lekarza. A także współpracy Policji i służby zdrowia, która jest konieczna ze względu na nowe regulacje w ustawie o przemocy w rodzinie. Nakłada bowiem obowiązek funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych, w skład których wchodzą m.in. przedstawiciele Policji i ochrony zdrowia. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) i Okręgowych Izb Lekarskich oraz funkcjonariusze Biura Prewencji KGP.

Lekarze podzielili się z Policją problemem agresji ze strony pacjentów i ich rodzin. Najczęściej są to krzyki i obelgi, ale zdarzają się groźby, a nawet przemoc fizyczna. Z przeprowadzonych przez NIL badań ankietowych wynika, że około 50 proc. lekarzy doświadczyło agresji pacjentów i ich rodzin. Konkretnych liczb dotyczących tego zjawiska jednak nie ma. Lekarze, ale też średni personel medyczny, którego zjawisko również dotyczy, rzadko bowiem zgłaszają organom ścigania, że padli ofiarą przemocy.

Sytuacja ma się zmienić. Przedstawiciele Policji oraz środowiska lekarskiego będą monitorować to zjawisko i stworzą mapę zagrożeń. Jednym ze sposobów przeciwdziałania ma być poradnik dla lekarzy i personelu medycznego, w którego opracowywaniu będą uczestniczyli policjanci.
GB