Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Szkolenia podstawowe po nowemu

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji zostanie znowelizowane. Projekt nowego rozporządzenia pojawił się na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Najważniejszą zmianą będzie możliwość skrócenia szkolenia zawodowego podstawowego absolwentom wybranych kierunków.

Warunkiem skorzystania ze skróconego szkolenia będzie ukończenie studiów na kierunku uznanym za przydatny dla Policji lub zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu wiedzy.

Komendant Główny Policji będzie zawierał porozumienie ze szkołą wyższą, która prowadząc kierunki studiów: prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, będzie realizowała część zagadnień z policyjnego szkolenia zawodowego podstawowego.

Uproszczenie systemu szkolenia zawodowego podstawowego polegałoby na realizacji przez jednostki szkoleniowe Policji przede wszystkim kształcenia o charakterze umiejętnościowym.

Pliki do pobrania