Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Handel ludźmi – nowelizacja kodeksu karnego

8 września weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego w zakresie przepisów dotyczących handlu ludźmi. Wprowadzona została brakująca dotychczas definicja, szczegółowe określenie, jakie zachowania mogą być uznane za handel ludźmi.

Handlem ludźmi jest:

- werbowanie
- transport
- dostarczanie
- przekazywanie
- przechowywanie lub przyjmowanie osoby w celu jej wykorzystania (wykorzystanie może dotyczyć różnych form wykorzystania seksualnego i prostytucji, a także przymusowej pracy, żebractwa lub niewolnictwa).

Sprawcy, który udzielił, przyjął lub nawet tylko obiecał korzyść majątkową osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. Zagrożone karą jest także przygotowanie do popełnienia przestępstwa handlu ludźmi.

Uchylony został dotychczasowy art. 204 par. 4 kodeksu karnego, zgodnie z którym karane było zachowanie polegające na zwabieniu lub uprowadzeniu innej osoby w celu uprawiania prostytucji za granicą, ponieważ nowe rozszerzone przepisy zawierają w sobie dyspozycje tego artykułu.

ES