W 2011 r. wszczęto 5719 postępowań w związku z par. 1–3 art. 226 k.k., czyli znieważeniem funkcjonariusza na służbie. Dla porównania do końca września 2012 r. tych postępowań z samego tylko par. 1 art. 226 k.k. było 4316 – na 9927 przestępstw stwierdzonych z tego paragrafu.

+

Do pełni szczęścia zabraknie w 2013 roku około 1,5 miliarda zł. Policja zgłosiła zapotrzebowanie na 10 mld, dostanie 8,5 mld zł. Mimo to płace i wszelkie pozostałe świadczenia dla policjantów i pracowników nie są zagrożone. Zabraknie głównie na transport i inwestycje. Konieczna jest więc poważna i rzeczowa dyskusja na temat policyjnego budżetu.

+

16 milionów złotych jest wart polsko szwajcarski projekt, który ma polskie drogi uczynić tak bezpiecznymi, jak te w Szwajcarii. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” trwa od lipca 2012 r. do czerwca 2015 r., a strona szwajcarska dofinansowuje ten projekt w 85 procentach.

+