Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zuzela: Policjanci dzieciom

Już po raz jedenasty środowisko policyjne przygotowało zabawę noworoczno-karnawałową dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli.

Na świątecznym spotkaniu 25 stycznia br. nie mogło zabraknąć św. Mikołaja, który obdarował podopiecznych ośrodka. Dzieci zaprezentowały ciekawy program artystyczny. Dla wszystkich wystąpił zespół muzyczny Orkiestry Reprezentacyjnej Policji z Warszawy. 

W pobliskich Żebrach – Laskowcu są plany wybudowania Domu Policyjnego Seniora, stąd środowisko policyjne od lat stara się działać na rzecz społeczności lokalnej. Choinkowo-noworoczną zabawę przygotowano dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”, a szczególnie jego prezesa Hieronima Pakulskiego, który jest pomysłodawcą powstania domu dla policyjnych seniorów, KGP, władz lokalnych, kierownictwa ośrodka i ludzi dobrej woli, którzy z własnej inicjatywy wspomagają placówkę. 

P.Ost. 
Zdj. Zespół Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu KGP