Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Fundacja dziękuje i prosi o jeszcze

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach zaadresowała do policjantów i pracowników Policji pismo, w którym dziękuje za wspieranie fundacji w 2012 roku i apeluje o pomoc w roku bieżącym. Oto fragment pisma:

„Możliwości jest kilka, skorzystajmy z nich. Można:

1. Ofiarować datek w ramach zbiórki publicznej – Decyzja MSW nr 34/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. Nr konta 20 1020 1068 0000 1102 0204 8304
2. Wpłacić darowiznę, znaleźć sponsora. Nr konta 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167
3. Zadeklarować potrącanie ze swojej pensji 1 zł miesięcznie na rzecz Fundacji
4. W przypadku znieważenia na służbie składać wnioski o zadośćuczynienie od sprawcy w postaci wpłaty na rzecz Fundacji. Fundacja nasza jest uprawniona do tego na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości

Zarząd Fundacji chętnie udzieli odpowiedzi na każde pytanie z zakresu działalności Fundacji. Prosimy o kontakt”.

Pismo podpisała mł. insp. w st. spocz. Irena ZAJĄC