Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Profesjonalny sekretariat

Wydział Komunikacji Społecznej KWP zs. w Radomiu przygotował serię szkoleń dla wszystkich osób pracujących w sekretariatach mazowieckiego garnizonu Policji. Szkoleniem zostanie objętych ponad trzysta osób.

Profesjonalny personel sekretariatu jest dobrze zorganizowany, dyskretny i lojalny. Zarządza biurem, radzi sobie ze stresem, działa systematycznie i pod presją czasu. Cechuje się wysoką kulturą osobistą, ponadprzeciętnymi umiejętnościami komunikacyjnymi, perfekcyjną autoprezentacją i asertywnością. Między innymi na tych kompetencjach koncentrowały się prowadzące szkolenie pracownice Wydziału Komunikacji Społecznej: Monika Piotrowska, Julita Okruta, Aleksandra Dąbrowska i Magdalena Siczek-Zalewska. Obejmowało ono zagadnienia dotyczące obiegu dokumentacji jawnej, organizacji pracy sekretariatu, komunikacji z przełożonym oraz innymi pracownikami, a także podstawowych zasad etykiety. Pierwsze z serii szkoleń, które odbyło się 31 marca, otworzył insp. Jakub Gorczyński, I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Podziękował uczestniczkom za dotychczasową, bardzo profesjonalną pracę i zachęcił do aktywnego udziału w przedsięwzięciu, które przede wszystkim usystematyzuje posiadaną już wiedzę oraz pomoże w budowaniu pozytywnego wizerunku mazowieckiej Policji. W pierwszym szkoleniu „Profesjonalny sekretariat” zorganizowanym przez Wydział Komunikacji Społecznej KWP zs. w Radomiu uczestniczyło blisko pięćdziesiąt pań pracujących na co dzień w sekretariatach wydziałów i sekcji komendy wojewódzkiej.

oprac: Tomasz Dąbrowski

zdj. KWP zs. w Radomiu