Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Transgraniczna przestępczość komputerowa

23 marca br. w sali konferencyjnej im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14 w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca postępy w realizacji projektu ukierunkowanego na zwalczanie cyberprzestępczości transgranicznej.

W ramach finansowanego z funduszy norweskich programu „Sprawy Wewnętrzne” powstał projekt „Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji”. Konferencję, której celem było omówienie postępów we wdrażaniu tego projektu, otworzył zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. W krótkim wystąpieniu podkreślił, że projekt ten jest olbrzymi i nieoceniony z punktu widzenia polskiej Policji:

– Świat pędzi, rozwój technologiczny postępuje w szalonym tempie. Projekt taki jak ten sprawi, że będziemy jeszcze bardziej profesjonalni i jeszcze bardziej skuteczni w walce z cyberprzestępczością jako formacja. Nie sposób z tego miejsca nie podziękować wszystkim tym, którzy biorą udział w jego realizacji – powiedział nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Następnie głos zabrały: Magdalena Zdrojewska – zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA oraz insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska, dyrektor CLKP. O postępach we wdrażaniu projektu opowiedziała jego kierownik, kom. Kamila Nakoneczna, naczelnik Wydziału Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej CLKP. Uczestnicy konferencji mogli m.in. zobaczyć, jak działa specjalistyczny sprzęt, jeśli znajdzie się w rękach policjanta wyposażonego w odpowiednią wiedzę. Pokaz udowodnił, że złamanie hasła dostępowego do dowolnego laptopa zajmuje zaledwie kilka sekund.

Z uwagi na duże zapotrzebowanie na wyspecjalizowane kursy w projekcie przewidziano szkolenia z zakresu informatyki śledczej i zwalczania cyberprzestępczości. Ponadto przedsięwzięcie zakłada wyposażenie krajowych laboratoriów kryminalistycznych w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie i narzędzia informatyczne m.in. do przełamywania zabezpieczeń kryptograficznych urządzeń mobilnych.

Grupę docelową szkoleń stanowią pracownicy i funkcjonariusze zatrudnieni w pracowniach badań informatycznych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Nabyta przez nich w toku przedmiotowego projektu wiedza wsparta techniką pozwoli na bardziej skuteczne gromadzenie i analizę elektronicznego materiału dowodowego zabezpieczonego w toku postępowań przygotowawczych. Z ich wiedzy będą mogły korzystać jednostki Policji, prokuratury i sądy na terenie całego kraju, a także inne służby zaangażowane w ochronę cyberbezpieczeństwa państwa.

Projekt o wartości 4,4 mln EUR jest realizowany przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji wspólnie z Norweskim Uniwersytetem Policyjnym.

Tomasz Dąbrowski

zdj. autor