Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wyjątkowa odznaka

Zarządzeniem nr 5 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia odznaki okolicznościowej pod nazwą Odznaka imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja (Dz. Urz. MSWiA poz. 6) wprowadzono nowe policyjne odznaczenie.

Autorami projektu madalu są: Lesław Sztangret i Krzysztof Musielak

Medal, będący uczczeniem pamięci Andrzeja Struja, może być przyznawany policjantowi w dwóch sytuacjach: za podjęcie poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia lub zdrowia oraz za podjęcie w czasie służby czynności ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia. Nadaniu odznaczenia wraz z dyplomem będzie towarzyszyło przyznanie nagrody pieniężnej.

Na awersie medalu widoczny jest zarys gwiazdy policyjnej, która z prawej strony i u dołu zanika, pozostawiając miejsce dla inskrypcji „…Nawet z narażeniem życia”. To fragment roty policyjnego ślubowania. Na rewersie u dołu prawej strony wykonane jest wcięcie, które ma symbolizować przedwczesne przerwanie życia stołecznego funkcjonariusza. Całość odwrotnej strony odznaki zajmuje napis „Podkomisarz Policji Andrzej Struj 1968–2010”. Medal wykonany w kolorze srebrnym jest zawieszony na ciemnogranatowej wstążce z dwoma czerwonymi paskami, z których każdy ma obramowanie w postaci błękitnych prążków. Kółko, na którym zawieszony jest medal, zostało ozdobione półwieńcem z liści dębowych i wawrzynowych. Odznakę nosi się, podobnie jak inne medale, na lewej piersi, po polskich orderach i odznaczeniach państwowych.

Sytuacje, o których mowa w zarządzeniu, wcale do rzadkich nie należą, o czym świadczą wyróżnienia takich postaw funkcjonariuszy przez kierownictwo resortu i formacji. Także na naszych łamach staramy się przybliżać sylwetki policjantów i wydarzenia, podczas których stróże prawa wykazali się nieprzeciętną odwagą, a dzięki bohaterskim postawom udało się ocalić czyjeś zdrowie lub życie.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, a więc obowiązuje od 10 lutego br. Być może już wkrótce będziemy mogli napisać o pierwszych wyróżnionych nowym policyjnym odznaczeniem.

P.Ost.