W dniu 29 maja 2020 r. została ogłoszona ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. zmiany w przepisach zawartych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

+

Ograniczenie przemieszczania się ludności oraz zalecenia izolacji z powodu pandemii w Polsce i na świecie stają się szczególnie trudne dla osób doznających przemocy domowej.

+

– Starszy aspirant Andrzej Matczak to policjant z ponad 20-letnim stażem. Jego praca jest wysoko oceniana. Żeby być takim dzielnicowym, jak on, trzeba być osobą empatyczną, rozumieć ludzi, potrafić z nimi rozmawiać, by wiedzieć, co komu jest potrzebne i jak można mu pomóc. Niejednokrotnie słyszałem pochwały od mieszkańców, którzy chwalili jego postawę. Wie, kiedy trzeba pomóc. Wie, kiedy jest potrzebny – mówił o starszym aspirancie Matczaku nadkom. Sławomir Żelechowski, komendant miejski Policji

+

31 maja upływa ostateczny termin, zapraszamy więc osoby prywatne oraz przedstawicieli organizacji i instytucji do zgłaszania kandydatów.

+

Służy w Policji od 2006 roku, na początku w KRP III w Warszawie, a od niemal 8 lat w komendzie miejskiej w Suwałkach jako dzielnicowy na Osiedlu Północ, na którym się wychował. Osiedle, jedno z najstarszych w Suwałkach, to głównie wieżowce, dlatego asp. Paweł Marcówka jest dzielnicowym dla 9 tys. mieszkańców.

+

Można już przesyłać zgłoszenia do XII edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, organizowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” we współpracy z Biurem Prewencji KGP.

+