Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ XII edycja

Można już przesyłać zgłoszenia do XII edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, organizowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” we współpracy z Biurem Prewencji KGP.

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji od 2008 r. uczestniczy w organizacji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Konkurs „Policjant, który mi pomógł” jest kolejnym działaniem polskiej Policji, która w ten sposób poddaje się społecznej ocenie podejmowanych działań, sama zaś nominacja policjanta jest szczególnym wyróżnieniem świadczącym o aprobacie inicjatyw na rzecz ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już 11 jego edycji, podczas których wyłoniono 55 laureatów zasługujących – w ocenie społeczeństwa – na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

Uroczystość wręczenia wyróżnień wpisana jest corocznie w centralne obchody Święta Policji. W uroczystości wręczania wyróżnień biorą udział laureaci konkursu wraz z przełożonymi oraz laureaci ostatniej edycji konkursu.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast laureatów konkursu (5 osób) wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP.

źródło: BP KGP