Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zasłużony dla polskiej Policji

Insp. PP Wiktor Ludwikowski – twórca polskiej Policji przedwojennej oraz ojciec daktyloskopii i wybitny kryminolog – był mieszkańcem Kędzierzyna-Koźla. W tym mieście osiedlił się po II wojnie światowej, a po śmierci został pochowany na kozielskim cmentarzu. Jego imieniem nazwano most nad Odrą w Kędzierzynie-Koźlu. Jest to jedyny most w Polsce noszący imię policjanta.

Inspektor Policji Państwowej Wiktor Gustaw Ludwikowski urodził się 23 kwietnia 1886 r. we Lwowie, w zaborze austriackim. Jego życie od zawsze było związane z mundurem. Początkowo służył jako oficer w armii austriackiej. Zawsze jednak czuł się Polakiem i pod groźbą utraty stanowiska organizował tajne drużyny Związku Strzeleckiego. Szkolił młodych Polaków, jak posługiwać się bronią, i zapoznawał ich z taktykami walk partyzanckich. Kształcił przyszłą kadrę oficerów odrodzonego Wojska Polskiego.

Swoje życie związał z policją 1 października 1919 r., organizując od podstaw jeden ze strategicznych i nowatorskich wydziałów w Komendzie Głównej Policji Państwowej. Opracował także dwa podręczniki dla służb kryminalnych i prewencyjnych, które służyły wielu pokoleniom policjantów. Utworzył pierwszą polską centralę kryminalistyczną i wprowadził stosowanie daktyloskopii w pracy policji. 19 czerwca 1920 r. otrzymał awans na stopień inspektora Policji Państwowej i został mianowany Komendantem Okręgu Policji Państwowej w Wielkopolsce. W 1923 r. wspólnie z innymi kryminologami opracował koncepcję utworzenia Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnej, którą później nazwano Interpolem.

Jego całe życie było poświęcone służbie narodu polskiego. Nawet gdy wojna dobiegła końca i Wiktor Ludwikowski osiedlił się w Koźlu, aktywnie działał na rzecz społeczeństwa. W czasach powojennych otworzył restaurację „Repatriantka”, która znajdowała się przy obecnym dworcu PKS. Był także kierownikiem Banku Ludowego oraz radnym Powiatowej Rady Narodowej. Przez niemal 13 lat sprawował funkcję komendanta Związku Weteranów Powstań Śląskich. Zmarł 24 marca 1959 r. i został pochowany na cmentarzu w Koźlu.

Imię Wiktora Ludwikowskiego, jako człowieka niewątpliwie zasłużonego dla polskiej Policji, zostało nadane sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W 2019 r. Wiktor Ludwikowski został patronem wielkopolskich policjantów. Opolscy policjanci pamiętają o wkładzie insp. PP Wiktora Ludwikowskiego w rozwój Policji w Polsce i odwiedzają Jego grób. Hołd oddał Mu również komendant wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. dr Rafał Kochańczyk. Wspólnie z komendantem powiatowym Policji w Kędzierzynie-Koźlu podinsp. Hubertem Adamkiem zapalili znicz na grobie insp. PP Wiktora Ludwikowskiego oraz spotkali się z Jego rodziną. Podczas spotkania bliscy inspektora pokazali komendantom wiele rodzinnych pamiątek z Jego życia.

KWP w Opolu / oprac. AKK

zdj. archiwum WKP w Opolu