Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Motocyklem po pamięć

W tym roku na groby żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy ponieśli śmierć w związku z pełnieniem służby poza granicami Rzeczypospolitej, w ramach 4. Rajdu Motocyklowego Weteranów ruszyło około 1800 osób. Odwiedzili miejsca spoczynku 121 żołnierzy i jednego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Motocykliści wywodzący się z Policji przyjechali na mogiły pięciu kolegów.

Rajd wpisał się już w coroczne obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. W tym roku odbył się po raz czwarty. W przeciwieństwie do 2022 r., gdy rajd rozpoczynał się przy okazji obchodów święta, wrócono do tradycji lat wcześniejszych i razem z centralnymi ceremoniami zorganizowano zakończenie i podsumowanie motorowej imprezy.

Organizatorem 4. Rajdu Motocyklowego Weteranów było Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, które ma siedzibę w Warszawie. W tym roku impreza rozpoczęła się 27 kwietnia, czyli miesiąc przed oficjalnymi obchodami Dnia Weterana. Odbywała się wielotorowo. W całej Polsce organizowały się grupy z koordynatorami poszczególnych wyjazdów, które zwykle miały miejsce w kolejne majowe weekendy. W eskapadach na groby weteranów uczestniczyli  żołnierze, funkcjonariusze służb mundurowych, ale także ich najbliżsi, znajomi, emerytowani wojskowi i przedstawiciele służb oraz inni motocykliści, aby w ten sposób oddać hołd ludziom, którzy stracili życie, służąc Polsce poza jej granicami.

W naszym policyjnym środowisku przygotowano cztery duże wyprawy. Tę, która w sobotę 13 maja spod gmachu KGP ruszyła do Łodzi, żegnał I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, swego czasu także zapalony motocyklista. W tej wyprawie, jak również w rajdzie do Żar, uczestniczył, oczywiście na motocyklu, kapelan KGP ks. Wojciech Juszczuk.

Policyjne groby odwiedzali także przedstawiciele innych służb i Wojska Polskiego. Koordynację policyjnych wypraw wzięło na siebie Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP, a konkretnie ks. Wojciech Juszczuk SAC. Cztery główne policyjne eskapady odwiedziły: Słupsk, gdzie zapalono znicze i złożono kwiaty na grobie podinsp. Andrzeja Kaczora; Żary, gdzie spoczywa podkom. Andrzej Buler; Bielsko-Białą, gdzie jest ostatnie miejsce spoczynku podinsp. Bogusława Laskowskiego; oraz Łódź, w której na trzech cmentarzach leżą – podinsp. Andrzej Łukasiński, kom. Jerzy Piekarski oraz podinsp. Dariusz Krawczyk, który zmarł dwa lata temu, już po zakończeniu swojej przygody ze służbą poza Ojczyzną.

Zwieńczeniem wszystkich tych eskapad był zlot, który odbył się 27 maja br. w Nowym Dworze Mazowieckim i który był częścią obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Paweł Ostaszewski

zdj. Paweł Ostaszewski, Piotr Kozłowski