Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Szkolić się może każdy

Do tego, że szkolić się warto, mało kogo trzeba przekonywać. Dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej tych możliwości podnoszenia kompetencji jest naprawdę wiele. Departament Służby Cywilnej KPRM rekomenduje liczne bezpłatne warsztaty i szkolenia online realizowane przez Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht (EIPA) we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej (DG REFORM).

Wszystkie kursy są podzielone na dziedziny: ochrona danych/sztuczna inteligencja, rewizja, podejmowanie decyzji w UE, Europejski Zielony Ład, negocjacje i umiejętności miękkie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie innowacjami i jakością/CAF w sektorze publicznym, prawo, kształtowanie polityki, ocena wpływu i ewaluacja, zamówienia publiczne, fundusze strukturalne i spójności/EFSI. Wykaz wszystkich kursów jest dostępny na stronie.

W najbliższych miesiącach będą prowadzone m.in. następujące kursy:

• zwiększanie produktywności i wydajności pracowników: świadomość nieświadomego uprzedzenia (7–8 listopada 2022 r.);

• zrozumienie procesu decyzyjnego UE – moduł wstępny (w dalszych terminach są przewidziane moduły zaawansowane) – omówienie podstaw prawnych działania UE, głównych sposobów podejmowania decyzji oraz uprawnień, które państwa członkowskie przyznały UE (13 października 2022 r.);

• prawo UE dla osób niebędących prawnikami – zaawansowane – praktyczne szkolenie dotyczące procesu stanowienia prawa UE oraz systemu prawnego i sądowego UE, a także reprezentowania swoich interesów zawodowych w tym systemie (3–5 października 2022 r.);

• zasoby dotyczące prawa UE w sieci – znajdowanie potrzebnych informacji UE za pomocą kilku kliknięć – kompleksowy i uporządkowany przewodnik po komercyjnych i w większości bezpłatnych zasobach internetowych dotyczących kwestii UE i szkoleń (28 października 2022 r.);

• jak zapewnić zgodność prawa krajowego z wymogami dotyczącymi prawa UE? – kurs obejmuje praktyczne pytania związane z wdrażaniem aktów prawnych UE ze szczególnym uwzględnieniem transpozycji i stosowania aktów prawnych UE na poziomie krajowym (17 listopada 2022 r.);

• ostatnie zmiany w europejskich zamówieniach publicznych i orzecznictwie – kurs dostarczy aktualnych informacji na temat prawnych zagadnień w europejskich zamówieniach publicznych; eksperci i praktycy wyjaśnią w przystępny sposób najnowsze zmiany prawne i najnowsze orzecznictwo w dziedzinie europejskich zamówień publicznych (14–15 listopada 2022 r.);

• ocena i monitorowanie programów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE – nowe programy funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE na lata 2021–2027 (13–19 października 2022 r.).

Roczny kurs dla młodych w japonii

Do 21 października br. trwa rekrutacja kandydatów do „Young Leader’ – Program 2023–2024”. YLP jest skierowany do pracowników administracji publicznej, którzy mają mniej niż 40 lat i odznaczają się potencjałem przywódczym. Stypendyści YLP spędzą rok (od października 2023 r. do września 2024 r.) w National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) w Tokio. Uczestnicy programu nie ponoszą żadnych opłat. Muszą jednak mieć: minimum trzyletnie doświadczenie pracy w administracji publicznej, wyższe wykształcenie (co najmniej dyplom licencjata lub równoważny), dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (uzyskany w ciągu dwóch ostatnich lat), poświadczenie dobrego stanu zdrowia.

Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie: stosunków politycznych, stosunków międzynarodowych, gospodarki i administracji. Ponadto każdy będzie mógł wybrać dodatkowe kursy zgodne z indywidualnymi zainteresowaniami zawodowymi.

Rekrutację do YLP prowadzi Departament Służby Cywilnej KPRM.

IPK