Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Śląski dzielnicowy

Elewację jednego z budynków na Biadaczu zdobi kwiecisty mural. Malowali go mieszkańcy, rodziny z dziećmi. Pomogli studenci Wydziału Malarstwa i Grafiki ASP w Katowicach. Całość zorganizował chorzowski dzielnicowy, który postanowił walczyć z wykluczeniem w Batorym, jednej z dzielnic Chorzowa. Pomogła mu w tym… aplikacja „Śląski dzielnicowy”.

Dzielnica Batory, popularnie zwana „Biadacz”, nie ma zbyt dobrej opinii. Mówi się o niej: niebezpieczne, brzydkie i zapomniane miejsce. Policja zazwyczaj pojawia się tutaj z interwencją, ale od kiedy dzielnicowym w tym rejonie jest mł. asp. Michał Wilmański, można zauważyć pozytywne zmiany.

BLIŻEJ OBYWATELA

Policjant za punkt honoru postawił sobie walkę z wykluczeniem społecznym, szczególnie dzieci mieszkających na Biadaczu. Malowanie muralu, angażujące mieszkańców, było strzałem w dziesiątkę. Dzięki wykorzystaniu aplikacji „Śląska Policja” i zakładki „Śląski dzielnicowy” do promowania akcji w rejonie udało się uzyskać doskonały efekt nie tylko w postaci pięknego muralu. Wiele podobnych akcji, informowanie obywateli o aktualnościach w rejonie i prowadzenie działań profilaktycznych ociepla wizerunek Policji w oczach obywateli. Aplikacja ma w tym swój znaczący udział.

Śląska policja już w 2014 r. rozpoczęła projekt pt. „Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa Województwa Śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa”, który był kontynuacją zmian w modelu funkcjonowania służby dzielnicowych w garnizonie śląskim. Miał na celu stworzenie nowych kanałów ułatwiających obywatelom kontakt z Policją przez dostarczenie narzędzi pozwalających pozyskiwać informacje, przetwarzać je i nimi zarządzać, a przede wszystkim przekazywać je innym ludziom. Ideą projektu były stworzenie dodatkowego kanału wymiany informacji między Policją a obywatelami oraz umożliwienie dzielnicowym dokumentowania podejmowanych czynności w formie elektronicznej. Stworzono elektroniczny notatnik służbowy dzielnicowego i bazę wiedzy dzielnicowych, a każdy z nich w garnizonie śląskim otrzymał notebook i telefon komórkowy (po 1120 szt. każdego z nich). Dodatkowo każda komórka dzielnicowych korzysta z urządzeń wielofunkcyjnych (124 szt.), które także zostały sfinansowane z funduszy unijnych.

APLIKACJA

Rozbudowana aplikacja „Śląska Policja” umożliwia poznanie swojego dzielnicowego i sprawdzenie informacji dotyczących jego rejonu służbowego, pozwala na zapoznanie się z udostępnionymi przez niego aktualnościami, wdrożonymi akcjami i priorytetowymi planami. Oprócz obserwowania, co dzieje się w miejscu zamieszkania, użytkownik sam może brać aktywny udział w budowaniu funkcjonalności aplikacji i wpływać na poprawę bezpieczeństwa w rejonie przydzielonym dzielnicowemu. Przez zakładkę każdy może zgłosić własne propozycje dotyczące priorytetowego działania realizowanego przez dzielnicowego lub pomysł akcji społecznej. Obywatel w prosty sposób i w dogodnym dla siebie czasie może sprawdzić, czy dzielnicowy jest dostępny, może poprosić go o spotkanie, kontakt telefoniczny lub mailowy. Jedna z opcji tej zakładki pozwala na bezpośrednie zadanie pytania dzielnicowemu w ramach tzw. „Porady online”.

Dla aktywnych użytkowników, chętnych do stałego wspierania działań dzielnicowego, istnieje możliwość udziału w tzw. grupie wsparcia. Z zakładki „Śląski dzielnicowy” można łatwo przejść do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Materiały publikowane przez dzielnicowego przez aplikację są objęte nadzorem przełożonego, który ma też możliwość przesyłania jednej wiadomości do wszystkich podwładnych. Możliwość przesłania jednej informacji do wszystkich dzielnicowych mają również administratorzy lokalni KPP/KMP oraz administrator centralny z KWP w Katowicach.

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Drugą z powstałych aplikacji w ramach projektu „Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa Województwa Śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa” jest elektroniczny notatnik, który wchodzi w skład „Koordynacji Pracy Dzielnicowych”. Elektroniczny notatnik jest dostępny przez Policyjną Sieć Transmisji Danych (PSTD) i umożliwia agregację szczegółowych informacji o podejmowanych przez dzielnicowych czynnościach, które nie są ewidencjonowane m.in. w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji. Aplikacja może również stanowić źródło informacji dla przełożonych, gdyż wbudowane funkcjonalności przewidują filtrowanie zrealizowanych czynności, zarówno konkretnego rodzaju zadania, jak i w odniesieniu do poszczególnego funkcjonariusza.

W aplikacji każdy dzielnicowy garnizonu śląskiego planuje swój dzień służby, wybierając czynności spośród trzech kategorii:

• zadań wynikających z otrzymanej poczty dzielnicowego i zarejestrowanych w Elektronicznym Dzienniku Korespondencji (EDK), które po przypisaniu do realizacji dzielnicowemu są pobierane przez elektroniczny notatnik;

• poleceń kierownika dzielnicowych;

• katalogu czynności stałych, który umożliwia utworzenie dowolnego zadania dla wszystkich użytkowników elektronicznego notatnika.

Dzielnicowy wskazuje, które zadania w służbie zamierza przeprowadzić, i podaje czas potrzebny do ich realizacji. Zgodnie z przyjętym modelem dokumentuje czynności przeprowadzane we wskazanym miejscu wraz z informacją o wynikach, np. kontroli, obserwacji, lub innych spostrzeżeniach. Elektroniczny notatnik umożliwia przeglądanie zadań zrealizowanych zarówno przez dzielnicowego, jak i przez kierowników dzielnicowych, którzy elektronicznie zatwierdzają służbę podległym policjantom. Dodatkowo w e-notatniku istnieje możliwość zaplanowania zadania związanego z planem działania priorytetowego i stworzenia listy zadań oraz przedsięwzięć wykonanych w ramach tego planu. Powyższe informacje są dostępne dla wszystkich użytkowników, po nadaniu odpowiednich uprawnień. Możliwość planowania i rozliczania służby może się odbywać również z wykorzystaniem kalendarza obrazującego zadania zaplanowane i zrealizowane przez dzielnicowego.

Krzysztof Chrzanowski

kom. Michał Górny

Wydział Prewencji KWP w Katowicach

zdj. autor, Michał Wilmański