Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ogólnopolskie inicjatywy szkoleniowe

dotyczące ochrony praw własności intelektualnej. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji – w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Sygnał – organizuje przedsięwzięcia szkoleniowe zarówno w formie stacjonarnej, jak i w postaci kursu internetowego, skierowane do funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i cyberprzestępczości.

W 2021 r. powstało pierwsze szkolenie w formie online dotyczące „Zwalczania kradzieży treści wideo w internecie”. Kursanci poznają skalę piractwa i metody jego przeciwdziałania, uregulowania prawne w zakresie sharingu oraz streamingu, a także praktyczne wskazówki dotyczące ustalania sprawców i zabezpieczania sprzętu. Uczą się rozpoznać serwis piracki, dowiadują się, gdzie znaleźć oferty sharingu, i w jaki sposób przestępcy pozyskują klientów oraz pieniądze. Poruszane są zagadnienia dotyczące pól eksploatacji i dozwolonego użytku, odpowiedzialności administratorów np. stron hostingowych.

Przydatnym modułem jest „Metodyka postępowania” opracowana przez kom. Wojciecha Warczaka, wykładowcę w Zakładzie Studiów nad Przestępczością Instytutu Służby Kryminalnej w WSPol w Szczytnie. Stanowi ona niejako podręcznik ze wskazówkami, jak działać w przypadku prowadzenia sprawy z zakresu kradzieży sygnału telewizyjnego.

– Ideą kursu, oprócz waloru szkoleniowego, ma być jego stała dostępność dla funkcjonariuszy. W każdej chwili, nawet po jego zakończeniu, dostęp do tej bazy wiedzy jest dla zarejestrowanych policjantów otwarty. Platforma ma być praktycznym narzędziem w codziennej pracy. Można do niej powrócić w momencie rozpracowywania sprawy sharingowej lub dotyczącej pirackiego serwisu streamingowego. Kurs jest przygotowany przez praktyków i na bieżąco aktualizowany, więc zawarte tam informacje są wiarygodne i aktualne – mówi Teresa Wierzbowska, prezes Stowarzyszenia Sygnał.

W pierwszej edycji w 2021 r. wzięło udział ponad 400 funkcjonariuszy. Aktualnie trwa druga edycja kursu, a Biuro Kryminalne KGP cyklicznie sprawdza zapotrzebowanie na udział w tym szkoleniu wśród funkcjonariuszy w całej Polsce.

Z kolei w tym roku Stowarzyszenie Sygnał we współpracy z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji rozpoczęło cykl edukacyjny poświęcony problematyce ochrony własności intelektualnej i walki z kradzieżą TV w internecie, objęty patronatem honorowym komendanta głównego Policji. Tematyka dwudniowego szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące sharingu, stremingu, IPTV, strategii „follow the money”, aspektów zwalczania piractwa internetowego, wykorzystania narzędzi operacyjno-rozpoznawczych i praktycznego zastosowania narzędzi informatycznych w analizie kryminalnej na potrzeby zwalczania przestępczości przeciwko własności intelektualnej. Część warsztatowa szkolenia została opracowana przez wykładowców WSPol w Szczytnie.

Cykl edukacyjny zainaugurowano na początku czerwca 2022 r. podczas szkolenia w Szklarskiej Porębie dla funkcjonariuszy garnizonu dolnośląskiego. Kolejne przeprowadzono 14–15 czerwca 2022 r. w Janowie Lubelskim dla funkcjonariuszy garnizonu lubelskiego i podkarpackiego. Są planowane szkolenia dla policjantów z pozostałych garnizonów.

kom. EWELINA MĄCZKOROWSKA

Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego KGP

zdj. Biuro Kryminalne KGP