Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Konferencje kryminalnych

8–9 oraz 14–16 września br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyły się XII edycje seminarium szkoleniowego zorganizowane przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji wspólnie z Polską Izbą Ubezpieczeń, Związkiem Banków Polskich oraz WSPol w Szczytnie.

W XII edycji seminarium szkoleniowego „Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej” uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej Policji, jednostek terenowych Policji wszystkich garnizonów, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Omówiono zagadnienia związane z tematyką wyłudzeń odszkodowań z polis majątkowych oraz na życie. Wyróżniono funkcjonariuszy Policji, którzy szczególnie angażowali się w zwalczanie przestępczości na rynku ubezpieczeniowym. W drugim dniu seminarium przeprowadzono warsztaty z problematyki kradzieży i przywłaszczenia aut, szkód na jednośladach oraz wykorzystania dronów w likwidacji szkód majątkowych.

Między 14 a 16 września br. – również w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – odbyła się XII edycja konferencji dotyczącej współpracy sektora bankowego z organami ścigania w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości związanej z działaniem na szkodę banków i ich klientów. Organizatorami konferencji były Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, Związek Banków Polskich oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Biura Informacji Kredytowej, prokuratury, komórek bezpieczeństwa największych banków działających w Polsce, instytucji pożyczkowych i usług płatniczych. W spotkaniu uczestniczyli również funkcjonariusze jednostek terenowych Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Podczas konferencji omówiono zagadnienia dotyczące oszustw kredytowych i pożyczkowych, współpracy międzysektorowej na rzecz bezpieczeństwa oraz aktualne trendy związane z bezpieczeństwem urządzeń ATM i POS.

Celem konferencji były wymiana poglądów i dobrych praktyk między przedstawicielami podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu oraz dyskusja na temat zadań dotyczących ochrony krajowego systemu finansowego oraz zwalczania zróżnicowanych form przestępczości na szkodę banków i ich klientów.

BK KGP

zdj. WSPol