Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Centralnie na Śląsku

W tym roku centralne obchody Święta Policji odbyły się w Katowicach. Okazją była przypadająca w 2022 r. setna rocznica powołania Policji Województwa Śląskiego, autonomicznej formacji, która działała w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Razem z policjantami z całego kraju w uroczystości na placu Sławika i Antalla uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda.

Policja Województwa Śląskiego powstała w wyniku powrotu części Górnego Śląska do Polski i utworzenia na tym terenie autonomicznego województwa, co było konsekwencją trzech powstań śląskich. Bezpieczeństwa i porządku na Śląsku strzegła specjalnie powołana do tego formacja, która – podobnie jak większość instytucji i organów – nie podlegała władzy centralnej. Policja Województwa Śląskiego miała własnego głównego komendanta, była finansowana przez Skarb Śląski i podlegała wojewodzie śląskiemu. Istnienie Policji Województwa Śląskiego, podobnie jak Policji Państwowej zakończyła II wojna światowa. Wielu funkcjonariuszy obu formacji zostało zamordowanych w ZSRR.

PAMIĘĆ I MODLITWA

Komenda Główna Policji zaczyna obchody święta od złożenia hołdu tym, którzy oddali życie na służbie. Na Tablicy Pamięci w gmachu KGP przybyła 125. inskrypcja epitafijna – mł. asp. Adama Rekowskiego. Wzruszająca uroczystość odbyła się 21 lipca br. (więcej piszemy o niej na s. 6).

Jeszcze tego samego dnia po południu na terenie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie w Cerkwi Katedralnej pw. św. Jerzego Zwycięzcy odprawiono nabożeństwo dziękczynne, któremu przewodniczył abp Jerzy (Pańkowski), prawosławny ordynariusz wojskowy, delegat Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ds. Duszpasterstwa Służb Mundurowych. Podczas uroczystości, w której uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Policji, modlono się w intencji funkcjonariuszy, pracowników Policji i ich rodzin oraz wszystkich tych, którzy oddali swe życie na służbie.

W piątek 22 lipca uroczystości przeniosły się już na południe Polski. W siedzibie KWP w Katowicach zorganizowano spotkanie z laureatami konkursu „Policjant, który mi pomógł” (więcej na s. 14), a w Sosnowcu w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odprawiono Eucharystię w intencji poległych i pomordowanych funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego. Mszy św. przewodniczył ordynariusz sosnowiecki bp Grzegorz Kaszak, a uczestniczył w niej m.in. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Następnie na placu katedralnym przy pomniku oddającym hołd wszystkim funkcjonariuszom oraz urzędnikom państwowym i samorządowym, którzy poświęcili życie Ojczyźnie, złożono wieńce i odbył się Apel Poległych.

NA PLACU SŁAWIKA I ANTALLA

Centralne uroczystości rozpoczęły się 23 lipca br. od złożenia kwiatów przy Pomniku Powstańców Śląskich. O godz. 10.00 przybył Prezydent RP Andrzej Duda i w asyście Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka dokonał przeglądu pododdziałów. Hymn i podniesienie flagi państwowej dały początek ceremonii. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć dwóch policjantów, którzy ostatnio stracili życie podczas służby, oraz wszystkich ofiar wojny na Ukrainie. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk powitał zaproszonych gości, przypominając postaci, które patronują miejscu obchodów. – Znajdujemy się nieopodal serca Katowic, na placu imienia Sławika i Antalla. Podczas II wojny światowej Henryk Sławik, polski patriota i uczestnik powstań śląskich wspólnie z węgierskim urzędnikiem Josefem Antallem pomogli tysiącom polskich uchodźców, którzy znaleźli schronienie na Węgrzech – przypomniał generał Jarosław Szymczyk. – Od zakończenia II wojny światowej upłynęło już 77 lat, ale w ostatnich miesiącach historia zatoczyła koło. Od brutalnej napaści wojsk rosyjskich na Ukrainę wydarzenia znane nam jedynie z archiwalnych nagrań znów stały się rzeczywistością i chociaż tym razem to Polska udziela schronienia uchodźcom wojennym, to losy tych dwóch bohaterów: Sławika i Antalla są nam bliższe niż kiedykolwiek wcześniej. Miesiąc temu miałem okazję na własne oczy zobaczyć piekło zgotowane przez wojska rosyjskie w Ukrainie. Obraz tego dzielnego kraju, przesiąkniętego zniszczeniem i ludzkim cierpieniem, pozostanie ze mną już na zawsze.

Generał Jarosław Szymczyk podziękował policjantom i pracownikom Policji za ich zaangażowanie w wykonywanie obowiązków. – Nasza formacja stoi na straży bezpieczeństwa kraju i jego obywateli 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, niezależnie od tego, czy Polska zmaga się z pandemią, szturmem na granicę z Białorusią, czy też napływem kilku milionów uciekających przed wojną obywateli Ukrainy – powiedział szef polskiej Policji. – Ilekroć dojdzie do wypadku drogowego, kradzieży, bójki czy też awantury domowej, jesteśmy wszędzie tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy. Podejmujemy miliony interwencji, od tych najprostszych do tych, które niosą ze sobą ryzyko utraty życia czy zdrowia.

Podczas uroczystości sześciu oficerów Policji odebrało nominacje generalskie (ich sylwetki przedstawiamy na s. 10), a przedstawicieli środowiska policyjnego odznaczono medalami państwowymi i resortowymi. Wśród wyróżnionych znalazł się gen. insp. Jarosław Szymczyk uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Promocja oficerska absolwentów WSPol w Szczytnie, wręczenie statuetek laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł” oraz ślubowanie młodych policjantów garnizonu śląskiego, które złożyli przed komendantem wojewódzkim Policji w Katowicach nadinsp. Romanem Rabsztynem, były kolejnymi punktami obchodów. Po nich nastąpiły oficjalne przemówienia.

Prezydent Andrzej Duda podziękował za profesjonalizm służby w tych niełatwych czasach. – Dziękuję za wasz codzienny trud służby tutaj, dla rodaków, dla nas wszystkich, dla Polski – podkreślił Prezydent RP. – Dziękuję wam za niezwykle godne i profesjonalne reprezentowanie nas poza granicami, wszędzie tam, gdzie wykonujecie swoją służbę skierowani przez Rzeczpospolitą, jak choćby na Litwę. Nasi funkcjonariusze wspierali tam odepchnięcie fali nielegalnej migracji, która przez reżim białoruski była pchana na teren Unii Europejskiej również przez granicę litewsko-białoruską. Dziękuję za wasz trud.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński przypomniał ofiarność funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego, także podczas wojny obronnej Polski w 1939 r. – Brutalna wojna, jaka teraz jest tuż obok granic naszego kraju, jest wielkim wyzwaniem – zaznaczył szef resortu. – Służby państwowe, wszystkie struktury państwa polskiego zdają egzamin ze skutecznego działania, ale polska Policja ten egzamin zdaje znakomicie, wspaniale, z realnymi, niezwykle ważnymi dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli efektami. To dzięki wam, to wy razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej, razem z żołnierzami Wojska Polskiego, ramię w ramię obroniliście integralność naszej wschodniej granicy, naszej granicy z Białorusią.

Minister Mariusz Kamiński podkreślił, że nowa ustawa modernizacyjna przeznaczająca przez najbliższe cztery lata 10 mld zł na służby podległe MSWiA, z których 6,5 mld zł trafi do Policji, wzmocni bezpieczeństwo obywateli i zapewni godne warunki służby i pracy. Defilada pododdziałów zakończyła ceremonię w Katowicach. Obchody Święta Policji przeniosły się do Gliwic, gdzie zorganizowano piknik rodzinny oraz mecz piłkarski między reprezentacjami policji polskiej i rumuńskiej (relację zamieszczamy na s. 18).

ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW

Uroczystości w poszczególnych garnizonach i szkołach Policji odbywały się przez cały lipiec. Zwieńczeniem świątecznych ceremonii była gala odznaczenia 67 policjantów Medalem im. podkom. Andrzeja Struja, którą zorganizowano 28 lipca br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (piszemy o niej więcej na s. 20).

Wcześniej, dokładnie w Święto Policji, czyli w 103. rocznicę powołania Policji Państwowej 24 lipca w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odprawiono doroczną Eucharystię w intencji całego środowiska policyjnego, transmitowaną tradycyjnie przez Program Pierwszy Polskiego Radia. Uczestniczyło w niej kierownictwo Policji, na czele z gen. insp. Jarosławem Szymczykiem. Mszę św. z gronem księży z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz policyjnych kapelanów odprawił i homilię wygłosił biskup polowy WP Wiesław Lechowicz, który jest jednocześnie Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. Niedzielne czytania z Pisma Świętego, psalm oraz Modlitwę Wiernych przygotowali policjanci, którzy zapewnili również służbę ołtarza. Na zakończenie, kierując słowa wdzięczności za odprawioną Eucharystię i codzienną posługę kapelanów, głos zabrał Komendant Główny Policji. – Niech będzie mi wolno również, korzystając z możliwości, jakie daje radiowa transmisja, nisko pokłonić się wszystkim polskim policjantom i pracownikom Policji – powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk. – Dziękując za ich piękną służbę, chcę powiedzieć, że jestem z nich dumny każdego dnia, a wszystkich naszych rodaków chcę zapewnić, że zawsze możecie na nas liczyć, bo jesteśmy Waszą Policją.

Tego samego dnia po południu w Łazienkach Królewskich w Warszawie przygotowano piknik i koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach (o tych przedsięwzięciach obszerniej informujemy na s. 19).

Paweł Ostaszewski

zdj. Paweł Ostaszewski, Izabela Pajdała, Krzysztof Chrzanowski, Olaf Burakiewicz, Adam Jachimczak